Dvořákovo Requiem zakončilo 17. ročník Svatováclavských slavností

Praha - Zaplněný Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně vyslechl 28. září večer Requiem Antonína Dvořáka. Tím byl oficiálně zakončen 17. festival duchovního umění Svatováclavských slavnosti. Dílo, které je označováno za jedno z nejkrásnějších zhudebnění liturgického textu, hluboce věřící autor vytvořil roku 1890. Zaznělo v podání Pražského filharmonického sboru a Karlovarského symfonického orchestru v zaplněném Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.

Svatováclavské slavnosti byly letos ve znamení několika hudebních výročí. Vedle nedožitých 80. narozenin propagátora duchovní hudby Josefa Hercla v pořadí 17. ročník připomněl 100 let od narození skladatelů Miloslava Kabeláče a Oliviera Messiaena a 330. výročí narození Antonia Vivaldiho. „Koncert byl také uctěním památky dirigenta a vedoucího chrámového sboru Josefa Hercla,“ řekla manažerka festivalu Lucie Kábelová.

V Arcibiskupském paláci proto zazněla v provedení mladých interpretů Kabeláčova Osudová dramata člověka a Messiaenův Kvartet pro konec času, který patří ke stěžejním dílům komorní hudby 20. století. Výročí narození skladatele Vivaldiho připomněli Pražský filharmonický sbor, komorní orchestr Roxy Ensemble a sólisté zahajovacím koncertem festivalu v kostele sv. Šimona a Judy.

Přehlídka zarámovaná svátky sv. Ludmily a sv. Václava se uskutečnila od 15. září. Již 6. září však v rámci Svatováclavských slavností v mělnickém kostele sv. Petra a Pavla zazněla historická duchovní hudba v podání mladých interpretů souboru Ensemble Accento. Druhá mimopražská návštěva vedla do Plasů za nově opravenými varhanami.