Jan Hrušínský vystoupil z poradního sboru primátora

Praha - Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský se vzdal  funkce v Poradním sboru primátora hl. města Prahy. Tento sbor má za úkol formulovat  novou koncepci kulturních grantů, respektive grantové politiky hl. m. Prahy. Pokud by byly schváleny zásady, na kterých se poradní sbor shodl, měla by se v systému objevit řada změn. Primátor Pavel Bém svůj poradní sbor obnovil v červnu po několikaměsíčních protestech části kulturní obce proti kulturní politice magistrátu.

Zdroj: Archiv Jana Hrušínského Autor: Ondřej Kavan

Otevřený dopis Jana Hrušínského

Po pečlivém zvážení všech okolností  jsem došel k závěru, že při nejlepší vůli není možné připravovat nový dotační systém a nemyslet na zájmy svého divadla. Proto jsem se rozhodl členství v Poradním sboru primátora hl. města Prahy dne 17. září 2008 ukončit.

Po zkušenostech z jednání Poradního sboru bych považoval za správné, aby tak učinili všichni, kdo mají přímý či nepřímý vztah k městským grantům, panem Töpferem počínaje a paní Yvonou Kreuzmannovou konče.

Panu primátorovi a především kultuře v Praze přeji, aby se podařilo vytvořit systém, který bude brát ohled na pražskou kulturu v celém jejím širokém spektru a nikoliv pouze na zájmy několika vybraných subjektů. Doufám, že z jednání Poradního sboru vzejde návrh, který nebude snadné zpochybnit.

Jan Hrušínský,

ředitel Divadla Na Jezerce

V Praze dne 26. září 2008

  

Oproti Hrušínskému další členka poradního sboru Yvona Kreuzmannová hodnotí poradní návrh vcelku kladně a mimo jiné upozorňuje, že se systém stane více transparentním, Nově by měl být například zaveden tzv. bodovací systém, který by měl rozlišovat jednotlivé umělecké kategorie. Zrušena by také měla být kontroverzní dotace na vstupenku. Protože se členům sboru nepodařilo definovat rozdíl mezi neziskovým sektorem a podnikateli v kultuře, budou moci o grant na rok 2009 požádat všichni bez ohledu na právní formu. Dostanou ale podporu maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu, aby nemohli mít díky grantu zisk.