Ministerstvo kultury udělilo ceny „rodinnému stříbru“

Praha - Ministerstvo kultury dnes pošesté ocenilo nejlepší české knihovny ve dvou kategoriích. Ceny jim předal současný ministr Václav Jehlička v Zrcadlové kapli Klementina. Vítězové obdrželi diplom a finanční ohodnocení ve výši 70 tisíc korun. Akce se konala během Týdne knihoven, jehož letošní motto zní Knihovny - rodinné stříbro. V rámci každoroční akce udělí některá zařízení čtenářům-dlužníkům i amnestii.

Cena Knihovna roku se uděluje ve dvou kategoriích. Základní knihovna je zamýšlena především jako uznání práce knihovníků v malých obcích. Cena za významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb náleží fyzické osobě nebo provozovateli knihovny. Získat ji může například za zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven či organizace odborných akcí.

Knihovna roku 2008 stojí v Pavlovicích u Přerova

Knihovnou roku 2008 se stala Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova. „Knihovna je informačním a komunitním centrem obce, štědře podporována finančně i personálně, s řadou aktivit pomáhají jak zaměstnankyně úřadu, tak zastupitelstvo,“ zdůvodnila svůj výběr porota.

Knihovny roku 2008:

 • 1. místo (Základní knihovna): Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova;
 • oceněny v kategorii Základní knihovna byly také: Obecní knihovna Mokrá-Horákov v Jihomoravkém kraji; Obecní knihovna v Praskačce v Královéhradeckém kraji;
 • Kategorie „za významný počin“: hlavní cena nebyla udělena; ocenění pro Městskou knihovnu v Českém Těšíně;

V kategorii Základní knihovna získaly ocenění ještě Obecní knihovna Mokrá-Horákov v Jihomoravském kraji za tvůrčí zvládnutí moderních informačních technologií i propagace čtenářství a Obecní knihovna v Praskačce v Královéhradeckém kraji za pestrou a široce rozvinutou práci jak s dětmi a mládeží, tak dospělými.

Ve druhé kategorii porotci nevybrali pro hlavní cenu ani jednu z osmi nominovaných institucí. Rozhodli se ale ocenit diplomem činnost Městské knihovny v Českém Těšíně za projekty podporující čtenářství s využíváním mezinárodní spolupráce knihoven na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Týden knihoven chce vyzdvihnout jejich důležitost

Cenu Knihovna roku uděluje ministerstvo kultury od roku 2001, celostátní akce Týden knihoven probíhá letos již podvanácté: od 6. do 12. října. Motto letošního ročníku zní Knihovny - rodinné stříbro.

„Rodinné stříbro je něco, čeho si vážíme, co opatrujeme, co nám slouží i dělá čest. Mottem chceme upozornit na instituce, které jsou potřebné a důležité pro jednotlivce i společnost,“ vysvětluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Co čeká čtenáře v Týdnu knihoven?

 • 6.-12. října
 • Nové prostory otevírá 16 knihoven, ve 134 se konají dny otevřených dveří, kdy můžete nahlédnout pod pokličku knihovnického řemesla.
 • Akce věnované popularizaci internetu připravuje 125 knihoven, v dalších třinácti budou prezentovány elektronické informační zdroje.
 • 54 knihoven připravilo setkání s politiky. S jinými zajímavými osobnostmi, zejména autory, budou besedovat v dalších 175 knihovnách.
 • Mnoho zábavných i vzdělávacích akcí pro specializované skupiny návštěvníků (děti, mládež, senioři, nezaměstnaní, zdravotně hendikepovaní) chystá 231 knihoven.
 • 224 knihoven poskytne zájemcům členství bezplatně.
 • 243 knihoven vyhlašuje čtenářskou amnestii pro dlužníky.
 • Ve 163 knihovnách si lze koupit knihy na burze.
Knihovna
Knihovna