Miraculum – divadelní zázrak Českého Krumlova

Český Krumlov - Ve čtvrtek 16. října  byl průvodem komediantů zahájen  4. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Miraculum, který do pondělí 20. října nabídne téměř 20 akcí spjatých hlavně s klasickým divadlem. Smyslem festivalu je oživení druhových a žánrových tradic, spojených s divadelní historií Českého Krumlova. Organizátoři si kladou za cíl představit Krumlov jako celek, jako divadelní město - oživlý zázrak.

MIraculum ukazuje inscenační a interpretační práci špičkových domácích i zahraničních divadelníků s využitím co nejautentičtějších prostorů, prostředí s bohatou tradicí a nejefektnějších architektonických a urbanistických prvků - Barokní divadlo, Renesanční dům a Maškarní sál na Zámku, areály bývalé Prelatury s Prokyšovým sálem a Městského divadla v Horní ulici, Divadelní centrum u sv. Jošta s Muzeem marionet na Latráně apod.

Úvod festivalu už tradičně mají na starosti místní studenti. Čtyřletá spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České se podle ředitele akce Petra Vodičky osvědčila. „Chceme, aby se festivalu účastnili i místní lidé. Navíc pak máme možnost zapojit studenty i do profesionálního dění v pražských divadlech,“ uvedl. Snahou je, aby měl festival široký záběr a nedělal rozdíly mezi profesionály a amatéry.

Invence asi 200 studentů se naplno projevila v rámci průvodu komediantů na téma vítr. Rozdělili se na čtyři skupiny podle světových stran a vydali se malebnými uličkami, kde oslovovali kolemjdoucí. Každý druh větru měl svoji barvu, která byla využita při tvorbě nápaditých kostýmů, větrníků a draků. Pak se všichni setkali a posíleni o členy divadla Studna Hosín sehráli na nádvoří Minoritského kláštera představení s prvky pouličního divadla nazvané KUS-CIR-KUS.

„Možnost takto se představit veřejnosti naše studenty velmi motivuje. Do průvodu se zapojilo všech šest oborů a všichni měli velký zájem vymyslet něco originálního,“ řekla ředitelka školy Romana Roušalová. Nápady, kterými studenti ozdobili průvod, mnozí využijí i při své praxi v divadlech - nedávno byla jedna skupina například na zkušené v divadle Studna.

Miraculum má letos v podtitulu slogan Festival hodnot, které přetrvaly. Nabídne například nedávno objevenou opera Antonia Vivaldiho Argippo v zámeckém barokním divadle, Mozartova Dona Giovanni v podání Národního divadla marionet či historická témata pojatá s nadhledem v představení Ypsilonky a Semaforu. V režii studentů bude ještě pondělní závěr přehlídky, protože budou vyhlášeny výsledky soutěže uměleckých škol.