Recenze: Alena Havlin v Galerii Kai de kai

Alena Havlin, žijící střídavě v Praze a v New Yorku, prozrazuje svojí výstavou v intimní pražské galerii svoji posedlost filmem. Její vášeň se pohybuje na samém okraji obsese, nechává se filmem uchvacovat, aby ztrácela hranici mezi pouhým vášnivým zaujatým sledováním a fází pronikání. Jak sama tvrdí, jejím zájmem je přiblížit se struktuře a náboji filmového díla, jak je nejhlouběji možno, přičemž hledá polohu dialogu a poznání.

Málokterý tvůrce vnímá film (a je to pro malbu v některých případech opravdu nebezpečné médium) s takovou intenzitou, jako Havlin. Pracuje s jednotlivými výseky, rámečky, ze svých oblíbených filmových sekvencí děl známých kultovních režisérů, jako je Anntonioni, Pasolini či Wong Kar Wai. Spoluvytváří onu nepostižitelnou atmosféru uznání, obdivu, přijetí, možná až zbožnění.

Galerie Kai de Kai

Karoliny Světlé 9,  Praha 1

Otevřeno pondělí-pátek 13:00-19:00

Výstava končí koncem října 2008

Jak jinak lze charakterizovat vystupňovaný zájem, vedoucí k pouti na místo Pasoliniho vraždy v den jejího výročí v lázních Ostia pár kilometrů pod Římem, studiu Pasoliniho textů a básní…. Její fascinace je nakažlivá, obrazy, poskládané většinou ze čtyř zastavených (a mnohokrát „prožívaných“) filmových políček, jen minimálně se od sebe lišících, přinášejí novou estetiku. Jednoznačný sexuální podtext - jedno je, zdali si jej autorka připouští, ale její výběr hovoří jasně - přibližuje její práce až k univerzálnímu přijetí a vnímání.

Výstava není určena pro milovníky filmu, i když by se tak zdálo z předem řečeného. Je určena pro milovníky dobré malby, která našla zajímavou a volbou témat i velkolepou inspiraci. Jste-li jen trochu sentimentální a máte-li zasuté vzpomínky na ta nejlepší filmová díla nedávné minulosti, pak neváhejte. Potěšení pro Vás je připraveno.

Je jen škoda,

že díla Aleny Havlin vídáme pouze zřídka. Jak sami pochopíte, její suverénní malba je plnoprávnou kvalitní součástí současné české moderní výtvarné tvorby.