Národní muzeum vystaví tři originály mnichovské dohody

Praha - Tři originály jednoho z nejdůležitějších dokumentů české moderní historie - mnichovské dohody, a to německý, britský a italský, vystaví Národní muzeum v Praze v expozici nazvané Republika 1918-1939. Výstava k 90. výročí vzniku Československa se uskuteční ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Senátem, otevřena bude od 28. října do poloviny března a obsadí všechny volné muzejní prostory.

Francouzská verze se hledá 

Originály smlouvy ze září 1938, kterou podepsali představitelé Británie, Francie, Itálie a Německa, budou v Česku vystaveny poprvé. Na jejím základě muselo tehdy Československo do dvou týdnů podstoupit pohraničí nacistickému Německu; „Mnichov“ se tak stal předzvěstí II. světové války.

Ztracený francouzský originál nahradí oficiální písemné vyjádření z archivu francouzského ministerstva zahraničních věcí k tomu, co se s tímto dokumentem mohlo stát. Ve francouzských sbírkách je jen dohoda ve formě telegramu, jak byl tehdy z Mnichova zaslán.

Masarykův vycházkový oblek i sportovní automobil

Výstava připomene události spjaté s dějinami ve třech částech. První zachytí vznik republiky a vše, co jejímu vyhlášení předcházelo. Vedle působení československých legií a významných osobností spjatých se zahraničním odbojem ukáže i domácí politiku v rámci habsburské monarchie a každodenní realitu válečného života. Založení samostatného státu 28. října 1918 připomene například text washingtonské deklarace sestavený z telegramů, první československý zákon a Masarykův vycházkový oblek spolu s první prezidentskou standartou.

Další části výstavy upozorní na dvě odlišná prostředí, v nichž se odehrával život první republiky - město a venkov. „I tady budou některé unikáty jako Kotěrův nábytek z roku 1919, šaty z módního salonu Hany Podolské, gobelín se státním znakem, který byl umístněn v Poslanecké sněmovně, a sportovní automobil Jawa Minor. Závěr expozice připomene významné osobnosti spjaté s tímto obdobím,“ říká ředitel muzea Michal Lukeš.

K vidění napořád

Německá kopie mnichovské dohody má být trvale vystavena v Kolovratském paláci v areálu Senátu - právě tam s ní byla před 70 lety seznámena úřednická československá vláda generála Jana Syrového. Vůbec poprvé byl její originál vystaven loni ve Zwieselu na německé straně Šumavy. Bavorská zemská vláda tam uspořádala výstavu Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství.