Svátek audiovizuálního dědictví připomene 27. října Ponrepo

Praha - Minimálně ve 150 zemích se slaví 27. říjen jako Světový den audiovizuálního dědictví. V pražském kině Ponrepo se k tomuto svátku uskuteční už ve čtvrtek 23. října Den otevřených dveří, na kterém pracovníci Národního filmového archivu (NFA) představí od 15 hodin například způsoby restaurování filmových materiálů, dají nahlédnout do osobních fondů v oddělení písemných archiválií a seznámí zájemce s ediční činností. Na večer je připraveno pásmo snímků s africkou tematikou.

Podle pracovníka NFA Tomáše Hály bude promítnut například dokument Jiřího Hanzelky z roku 1953 nazvaný V pravlasti kávy a také film Drahomíry Vihanové z poloviny 60. let s názvem Fuga na černých klávesách.

Z historie svátku

Svátek audiovizuálního dědictví, jehož smyslem je zdůraznit nutnost ochrany „pohyblivých obrazů“, se ve světě slaví formou konferencí, sympozií, zvláštními projekcemi či Dny otevřených dveří. Dne 27. října 1980 přijala generální konference UNESCO v Bělehradě Doporučení o ochraně pohyblivých obrazů. Z iniciativy Národního filmového archivu v Praze a České komise pro UNESCO, podpořené dalšími národními komisemi, pak přijala 33. generální konference UNESCO v Paříži návrh vyhlásit 27. říjen Světovým dnem audiovizuálního dědictví.

NFA v Praze patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů a 100 tisíc propagačních materiálů. Jeho promítací síň Ponrepo je historicky cenný konviktský sál, který byl jedním z hlavních kulturních center Prahy konce 18. století. V roce 1798 tu koncertoval Ludwig van Beethoven a dále Ferenc Liszt, Anton Grigorjevič Rubinštejn a Richard Wagner. Do dějin národního obrození se 5. února 1840 Konvikt zapsal prvním českým bálem, jehož iniciátorem byl Josef Kajetán Tyl. Sedm let předtím byla právě tady z podnětu Jana Nerudy představena česká beseda jako nový společenský tanec.