28. říjen v paměti Hradu

Praha - Dnes, čtyři dny před státním svátkem, začíná v Císařské konírně Pražského hradu výstava o proměnách symboliky 28. října v historickém kontextu. 28. říjen v paměti Hradu - Proměny československé státnosti je jednou ze tří expozic, které Pražský hrad připravil k 90. výročí vzniku Československa. Zájemci budou moci vidět například některé vzácné dokumenty nebo originální posmrtné masky prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše.

Výstava se říjnovým výročím zabývá ze symbolického pohledu ve třech periodách mezi osmičkovými roky: 1918, kdy vznikla první republika; 1928, tedy prvním desetiletím její existence; 1938, kdy nastala krize české státnosti a rozbití původního československého státu; a nakonec 1948.

„Je zaměřena na ideje, na nichž vznikla první republika, a na to, jak se tradice vzniku státu proměňovala v dalších letech,“ doplňuje kurátor výstavy Pavel Zeman. Právě Hrad představuje z hlediska výstavy ideální prostor pro sledování proměn prvotní československé státní ideje.

Originál výnosu o zřízení protektorátu a jiné vzácné dokumenty

Návštěvníci si mohou v Císařské konírně prohlédnout jednak spoustu archivních dokumentů, z nichž některé jsou archivními kulturními památkami, a jednak vzácné trojrozměrné exponáty. K vidění jsou například malá a velká státní pečeť z první poloviny 20. století, modely architektonických přestaveb Hradu, různé obrazy, portréty a fotografie českých státníků osmičkových let.

„Zmínil bych především výnos o zřízení protektorátu ze 16. března 1939,“ upozorňuje spoluautor výstavy Michal Pehr, co by neměli návštěvníci přehlédnout. „Je to bezpochyby velmi výjimečný, pro nás velmi tragický dokument a lidé mají možnost ho zhlédnout v originále,“ dodává.

Výnos o zřízení protektorátu Čech a Morava není zdaleka jediným zajímavým archivním dokumentem. Patří k nim originály ústavních listin z roku 1920 a 1948 a první strana konceptu washingtonské deklarace z podzimu 1918. Vystaven bude i protokol jednání mezi Emilem Háchou a Adolfem Hitlerem o konci československé státnosti z 15. března 1939 nebo důležité listiny národního shromáždění z let 1934 až 1946.

U příležitosti výstavy vychází také doprovodná knižní publikace Křehká vítězství.

Kam na Hradě za 28. říjnem

  • Československé legie v Rusku (1914-1920): 10. 10. 2008 - 18. 1. 2009; Tereziánské křídlo Starého královského paláce; více informací
  • 28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti 1918-1948: 24. 10. 2008 - 8. 2. 2009; Císařská konírna; více informací
  • Slovenský obraz (anti-obraz). 20. století ve slovenském výtvarném umění: 28. 10. 2008 - 1. 3. 2009; Jízdárna Pražského hradu; více informací