200 roků samoty Juraje Jakubiska

Bratislava - Svůj pohled na velkomoravského panovníka Svatopluka ukáže známý slovenský režisér Juraj Jakubisko nejprve na scéně Opery Slovenského národního divadla (SND) a později také na filmovém plátně. Premiéra jeho inscenace bude uvedena 7. listopadu u příležitosti stého narození autora opery, slovenského hudebního skladatele Eugena Suchoně.

Ředitelka Opery SND Gabriela Beňačková přirovnala Svatopluka ke Smetanově Libuši, která je v Česku obvykle uváděna při slavnostních příležitostech. „Samozřejmě, že to bude velkolepé, protože se jedná o 150 lidí, kteří tam účinkují, a to nepočítám hudebníky. Je to velká epopej,“ řekl Jakubisko.

Opera zachycuje poslední etapu života panovníka, za nějž zaznamenala Velká Morava největší rozmach. Nebude chybět známý příběh o Svatoplukových prutech a jeho synech, dramatem vyvrcholí i jeho konflikt s knížetem Rastislavem.

Širší pohled na Svatoplukův příběh nabídne Jakubisko v připravovaném novém filmu, o kterém začal režisér uvažovat ještě před premiérou svého posledního úspěšného historického velkofilmu Bathory. Snímek ponese název 200 roků samoty a divákům přiblíží život v 10. století v dobách Velkomoravské říše. Nebude to prý však jen příběh o velkomoravských knížatech. „Magnetem bude 200 let života bez Boha. Bude o tom, jak je možné, že i když Slované měli bohy obžerství, milování a plodnosti, kteří jim dávali velkou svobodu, strčili hlavu do jařma křesťanství, jež jim vše zakazovalo,“ prozradil filmař.