Praha vyhlásila kulturní granty pro rok 2009: jednoleté a bez dotací na vstupenku

Praha - Hlavní město vyhlásilo kulturní granty pro příští rok. Návrh dnes schválili pražští zastupitelé, žádosti o grant mohou zájemci podat do 24. listopadu. Město nebude pro rok 2009 uplatňovat dotaci na vstupenku, která letos vyvolala několikaměsíční protesty části kulturní obce, a budou vyhlášeny pouze jednoleté granty. Systém bude platit jen pro příští rok, od roku 2010 už by měl fungovat nový dotační systém.

Pro neziskovky i pro podnikatele 

Granty budou udělovány na jednorázové umělecké a kulturní projekty i na kontinuální činnost uměleckých a kulturních subjektů. Kulturní organizace si budou moci požádat o příspěvek v šesti oborech. O dotaci se mohou ucházet jak neziskové organizace, tak podnikatelé v kultuře bez ohledu na právní formu. Granty budou ale hradit nejvýše 70 procent uznatelných nákladů projektu a budou poskytovány maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu, aby žadatelé nemohli mít díky grantu zisk.

Žádosti o granty bude posuzovat komise, jejíž složení navrhne poradní sbor primátora 3. listopadu. Hodnotit je budou nově ve dvou kolech a zapojeno bude více expertů. Dvoukolové hodnocení by mělo zajistit větší transparentnost. Poradní sbor už dříve navrhl, aby se předsedou grantové komise stal radní Richter, ten ale nabídku odmítl.  

Rozhodnutí muselo být rychlé

Zásady pro poskytování kulturních grantů na příští rok navrhl poradní sbor primátora už na konci září. Podle Richtera ale bylo potřeba k zásadám vypracovat právní posudky. „Z hlediska právníků není systém optimální. Existují pochybnosti, že by mohl město vystavit soudním sporům,“ řekl dnes radní novinářům. Zásady totiž vycházejí ze systému platného před rokem 2008, než byla zavedena dotace na prodanou vstupenku. Tento systém už dříve napadl majitel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl, považoval ho za nespravedlivý.

Vyhlášení grantů neprojednala městská rada, zastupitelé tisk dostali až tento týden. Někteří to také kritizovali. „Nestihli jsme se s materiálem seznámit,“ stěžoval si zastupitel Jan Slezák (ČSSD). Přesto radní Richter chtěl, aby zastupitelé materiál schválili. Pokud by byl o měsíc odložen, žadatelé o grant by nedostali peníze včas.

Proti kulturní politice magistrátu protestovala na jaře část kulturní obce. Přes třicet tisíc lidí podepsalo petici „Za Prahu kulturní“, která požadovala změnu v systému grantů, především jejich transparentní podmínky a rozlišení podpory neziskového sektoru a podnikatelů v kultuře.