I nový systém udělování kulturních grantů vyvolává pochybnosti

Praha - Grantová politika magistrátu stále vyvolává rozporuplné reakce. K poslednímu vývoji v této otázce hovořili v pořadu Události v kultuře bývalý člen grantové komise, teatrolog Vladimír Just a Ondřej Pecha z magistrátu hl. m. Prahy. 30. října byl totiž schválen nový návrh na udělování kulturních grantů.

Žádosti o grant bude magistrát přijímat do 24. listopadu. Město nebude pro rok 2009 uplatňovat dotaci na vstupenku, která letos vyvolala několikaměsíční protesty části kulturní obce. Budou vyhlášeny jen jednoleté granty, protože se jedná o provizorní systém, který bude v platnosti jeden rok. Od roku 2010 už by měl fungovat zcela nový dotační systém. Ve schváleném, přechodném systému se budou granty udělovat maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu. O udělení grantů bude rozhodovat více odborníků ve dvoukolovém řízení. Nový systém platící od roku 2010 by měl být schválen do června 2009.

„Mohu si jen povzdechnout, že se to vše vlastně jakýmsi kruhem vrací tam, kde to bylo před osmi lety. Osobně nechápu, proč byla minulá grantová komise rozpuštěna, když se nyní zřizuje nová, proč se znovu vymýšlejí kritéria, která už kdysi byla jakžtakž nastavena. Proč se opět vymýšlí systém, který jinde normálně funguje. Dokonce i u nás existuje 15 let filmová komise, jejíž práci nikdo nezpochybňuje. Nikdo nenapadá rozhodnutí, že např. Kameňák dostane menší dotaci než nový projekt Jana Švankmajera. Funguje to normálně a nechápu, proč magistrát tento systém není schopen uplatnit na pražská divadla,“  uvedl v rozhovoru Vladimír Just.

„My se nevracíme o osm let zpět, vracíme se tak o 3 roky. Pracujeme na systému grantové politiky z roku 2006, který se rozvíjí a precizuje. Jsem přesvědčen, že se jednoduchý a zavedený systém z komise pro kinematografii nedá aplikovat na různorodější a složitější situaci divadel,“ kontroval Ondřej Pecha.

Subjekty o granty mohou zažádat do konce roku. Počet projektů se pohybuje mezi 700 a 900 a o jejich žádosti by grantová komise měla rozhodnout na začátku příštího roku. „Objevil se drobný problém. Materiál, který byl dnes na stole, trochu prodlužuje schvalovací lhůty, protože zavádí dvoukolový systém. To znamená, že v předkole, kterého se zúčastní dva členové grantové komise plus tři externí hodnotitelé, se žádosti předjednají. Teprve potom nastupuje grantová komise, která rozhoduje už o přefiltrovaných žádostech. Je tedy možné, že finální vyhlašování bude malinko zpožděné, ale je to z důvodů procedurálních,“ podotkl Pecha.

„Musím jedině souhlasit s tím, co říkal radní Richter, aby o udělování grantů rozhodovali odborníci. Zatím tomu bylo tak, že odborníci rozhodli a radní řekli, že je to politicky neprůchodné a rozhodli úplně jinak. Jestliže toto bude odbouráno a slova se stanou skutkem a budou opravdu rozhodovat odborníci, podobně jako v oné filmové komisi, tak si myslím, že kritika by nebyla až tak na místě,“ vyjádřil svůj názor na problematiku Just.

Radní Pecha však na závěr debaty upřesnil, že přeci jenom politici nesou konečnou odpovědnost, a tudíž musí nastavit mantinely, jakým způsobem hlavní město Praha bude finance do kultury přerozdělovat. „To znamená, jestliže v tomto inovovaném systému budou vytyčena jasná kritéria, kterých se má grantová komise držet, tak se jich prostě držet musí. Není možné, že si budou odborníci rozhodovat, jak oni budou chtít, podle toho co se jim líbí nebo nelíbí. Politici nesou odpovědnost za finální rozhodování, tudíž musí mít konečné slovo,“ řekl radní.

„Ministerstvo kultury, které zřizuje filmovou komisi, také nese stejnou odpovědnost, a přesto finální rozhodování nechává na odbornících. Jestliže se nyní už dopředu říká, že politici se v závěru rozhodování nebudou řídit názory odborníků, pak jsme tam, kde jsme byli. Podle čeho jiného by se politici měli řídit, když ne podle expertních posudků?“ uzavřel problematiku Vladimír Just.