Liška Bystrouška se z Paříže vysílala živě po internetu

Paříž - Přímý přenos představení Příhod lišky Bystroušky od Leoše Janáčka z prken opery Bastille v Paříži byl dnes večer k dispozici také na internetu. Kdo pořad v reálném čase nestihl shlédnout, měl by mít na webových stránkách přístup k záznamu českého hudebního díla ještě do 31. prosince.

Pařížská národní opera spojila k této webové premiéře síly se společností Medici Arts, která se specializuje na internetové přenosy vážné hudby. Představení odzpívané v češtině a doplněné francouzskými titulky bylo proto k vidění na internetových stránkách opery i na serveru Medici TV. Naposledy jmenovaná stránka vedená jinak v angličtině nabízela titulky i v Shakespearově jazyce.

Inscenaci, která měla v opeře Bastille úspěšnou premiéru 13. října, režíroval Francouz André Engel. Ten Bystroušku ve stejném provedení uvedl také v Lyonu a v pařížském divadle Champs-Élysées. Scénu navrhl Američan trvale žijící ve Francii, Nicky Rieti. Přírodu zasaženou člověkem znázornil s pomocí motivu slunečnicových polí, kterými se vine železniční trať. Obraz kolejí se pak objevuje na scéně vícekrát.

Oproti bezprostřednímu zážitku ze sálu mělo širší internetové publikum příležitost si vychutnat výhody umožněné přenosovou technikou - tedy zejména blízké záběry na pěvce. Nepříjemné mohlo být naopak pro uživatele webu s nižším tokem dat zasekávání obrazu a zvuku. Jinak ale systém na obou daných stránkách nepadal, jak se to občas stává, pokud se připojí příliš velký počet zájemců.

Internetový přenos se odehrál ke konci školních prázdnin ve Francii, i s ohledem na očekávaný zájem dětského publika. Pařížská národní opera navíc v rámci další propagace Janáčkova díla připravila pro školáky slevy na představení v budově opery Bastille na konec října a začátek listopadu.