Nezaostřené Akty a jiné sny Ladislava Hovorky

Ostrava - Se zcela novým výtvarným směrem se jako první mají možnost seznámit Ostravané. Výstava Akty a jiné sny pražského fotografa Ladislava Hovorky, která byla zahájena v ostravské galerii Chagall je vůbec první prezentací výtvarné skupiny Unfocused.

„Jsme tady s novým nápadem, s novým přístupem: Ostřete mimo! Neostřete vůbec! Zkuste vidět jako my. Unfocused,“ uvádí program skupiny Hovorka. Je známý především svými ženskými akty. K technice záměrné rozostřenosti se paradoxně obrátil po své dlouholeté praxi v oblasti super ostrého vnímání - v oblasti reklamy.

„Mě štvou portréty celebrit, kdy vidíte každý pupínek, každou vrásečku, každý chloupek můžete spočítat, to se mi zdá jako nadbytečná informace. A od toho už byl jen krůček k tomu, aby se nadbytečná informace potlačovala víc a víc a fotografie byla neostřejší a neostřejší,“ přibližuje zdroj inspirace fotograf.

Skupina Unfocused, jejímiž členy jsou také fotografové Harry Farkaš a Libor Kousal, nabízí divákovi i aktivní spoluúčast na uměleckém zážitku třeba jen tím, že s fotografií může podle libosti otáčet. „Divák sám začne být kreativní, začne si něco představovat, začne se tím zabývat a případně se z toho i poučí,“ upřesňuje fotograf Harry Farkaš.

Poetické fotografie Ladislava Hovorky, které jsou vůbec první prezentací nově založené výtvarné skupiny tvořící záměrně neostře, najdete v ostravské galerii Chagall, kde výstava potrvá do konce roku.

Ladislav Hovorka absolvoval v roce 1981 katedru filmového a televizního obrazu u prof. J. Šmoka na FAMU v Praze. Věnuje se reklamní práci (fotografie, katalogy, plakáty). Ve volné tvorbě pracuje nejvíce v cyklech. Tematicky se zabývá graficky pojatou přírodou a ženským aktem, který zpracovává bez přímých kontur. Fotografuje také detaily lidského těla, otevřené dlaně, ruce v pohybu apod. Fotografie jsou poetické a nepůsobí pouze jako záznam reality.

Jedna z vystavovaných fotografií
Zdroj: Ladislav Hovorka
Autor: Ladislav Hovorka