Odkaz mecenáše umění Hlávky ukazuje výstava Národní galerie

Praha - Expozice v klášteře sv. Jiří představuje několik desítek uměleckých děl, odkázaných Josefem Hlávkou v roce 1904 Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění a připomíná jeho působení v kuratoriu Moderní galerie Království českého. Hlávka pomáhal formulovat principy, podle nichž tato první veřejná sbírka moderního umění v tuzemsku byla spravována čtyři desetiletí své existence. Výstava se koná u příležitosti letošního výročí úmrtí známého mecenáše české vědy a umění a představuje Hlávkovy vztahy se dvěma předchůdkyněmi dnešní Národní galerie. Potrvá do 1. března 2009.

Úmrtí největšího filantropa novodobé české historie zařadilo mezi letošní světová kulturní výročí také UNESCO. Hlávka byl jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů druhé poloviny 19. století, významným architektem, stavitelem, zakladatelem, iniciátorem a prvním prezidentem České akademie pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyni nynější Akademie věd.

Společnost vlasteneckých přátel umění vznikla v roce 1796 a založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: akademii umění a veřejně přístupnou obrazárnu. Právě obrazárna se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze.

Ve Vídni postavil Hlávka podle projektu architektů Eduarda van der Nülla a Augusta von Siccardsburga Dvorní operu. Stavěl i projektoval také kostely, paláce, muzea, školy, obchodní i činžovní domy. Za své aktivity se mu dostalo mnoho poct a vyznamenání.

Hlávka v Čechách - hostil Hynaise nebo Myslbeka, opravoval Karlův most

V Praze Josef Hlávka projektoval a postavil budovu Zemské porodnice, komplex domů ve Vodičkově ulici a prosadil i investoval do stavby studentských kolejí, které mají jeho jméno. Po velké povodni v Praze, kdy se v roce 1890 zřítila část Karlova mostu, prosadil projekt jeho obnovy do původní podoby z doby Karla IV.

Věhlas získal promyšleným programem, zaměřeným na kulturu a vzdělanost národa. Jeho zámek v Lužanech u Přeštic se stal mekkou českých umělců. Pohostinnosti štědrého a zároveň uvážlivého hostitele užívali Hynais, Brožík, Švabinský, Aleš, Vrchlický, Sládek a Myslbek.

Čtyři roky před smrtí ustanovil svým dědicem Nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která byla právnicky vytvořena tak dobře, že ji neohrozila ani totalita nacismu a komunismu. Je to nejstarší nadace s nepřerušenou kontinuitou v ČR.

Josef Hlávka
Josef Hlávka