Zelená architektura - výstava o zemácích, dřevácích a slamácích

Praha - Galerie Jaroslava Fragnera přichystala čtyři výstavy ekologicky šetrných staveb, jejichž autory jsou čeští i zahraniční architekti. Od konce října jsou proto pod zaštiťujícím názvem Zelená architektura k vidění "zemáky", "dřeváky" nebo "slamáky", jak se těmto ekologickým, nízkoenergetickým nebo tzv. pasivním domům říká v hantýrce architektů. Výstava se tak může stát pro mnohé, kteří chtějí stavět dům, inspirací, neboť v současné době je u nás obliba nízkoenergetického a ekologického stavění stále větší.

Jedna z výstav, přímo v prostorách pořádající Galerie Jaroslava Fragnera, zahrnuje padesátku staveb. „Jsou zde i takové, které možná nejsou tak energeticky úsporné, ale vynikají krásným zasazením do krajiny, terénu nebo se inspirují formálně přírodními tvary,“ prozrazuje kurátor výstavy Petr Kratochvíl.

Takovým je například rodinný dům pod zemí v Praze-Jinonicích. Je vestavěn do náspu protihlukového valu, který pomáhá udržovat teplo. Při stavbě ekologických domů začínají architekti spořit energii už od základního konceptu. Důležitá je orientace vůči světovým stranám, ochrana proti větru nebo schopnost dobře absorbovat sluneční energii.

„Samozřejmě musím počítat s vyššími náklady a s určitým vlivem na životní styl. Nemůžu si v takovém domě třeba otevřít okno, kdy chci, protože by mi ten teplý vzduch ulítnul,“ zmiňuje některé zápory energeticky šetrných domů architekt Petr Suske. Nicméně ekologické stavby vznikají v Česku stále častěji. I když v porovnání se západní Evropou zůstávají stále na okraji zájmu.

„Tento druh architektury není jen o šetření energie. Jde také o to, jak se domy hodí do okolí, do kulturního nebo klimatického prostředí. Týká se to veřejných budov, rodinných domů i sídlišť,“ říká další architekt Stefan Behnisch. Právě u veřejných staveb si Česká republika může připsat jedno prvenství: Budova banky v pražských Radlicích, podle projektu architekta Josefa Pleskota, je největší administrativní stavbou v Evropě, která splňuje všechny ekologické požadavky. Loni byla oceněna jako stavba roku.

Zelená architektura

Projekt Zelená architektura (30. 10. - 14. 12.) seznamuje zájemce s různými aspekty architektury, která je šetrná k přírodě. Tvoří jej přednáškový cyklus a čtyři výstavy:

1. 50 českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité i kvalitní architektonické řešení; k vidění ve Fragnerově galerii

02. Utopie architekta Mitchella Joachima; vize budoucnosti ve městě ovládaném dokonalou technikou a ještě dokonalejší přírodou; k vidění ve Fragnerově galerii

3. Sluneční architektura v Rakousku - nízkoenergetické a pasivní domy architektů Georga Reinberga a Martina Treberspurga; k vidění v Betlémské kapli

4. Nejúspěšnější projekty z prvního ročníku mezinárodní ceny pro autory staveb ohleduplných vůči přírodě; k vidění v sídle společnosti Zumtobel v Holešovicích

Jaké přednášky ještě stihnete?

  • 10. 11. 18:00 Rakouské kulturní fórum, přednáškový sál, Praha 1; Martin Treberspurg (1953)
  • 19. 11. 19:00 Betlémská kaple, Praha 1; Kurátor výstavy Petr Kratochvíl a hosté: teoretik umění Vladimír Czumalo a architekti Petr Suske, Josef Pleskot, Kamil Mrva a Mojmír Hudec; Křest knihy - Petr Suske: Ekologická architektura ve stínu moderny - podstata, principy, mýty