ČT dnes uvede devítihodinové svědectví o vyvražďování Židů

Praha - Při příležitosti 70. výročí Křišťálové noci, kdy němečtí nacisté v noci z 9. na 10. listopad 1938 poprvé mohutně a fanaticky zaútočili na židovský národ, uvádí dnes Česká televize dokumentární film režiséra Clauda Lanzmanna Šoa. V devítihodinovém snímku z roku 1985 nechal francouzský režisér hovořit osoby, které přežily vyvražďování v Osvětimi, Chelmnu, Treblince a dalších vyhlazovacích táborech. Monumentální svědectví bude vysílat ČT2 od 17:00 do 2:00.

„Ten film má v sobě cosi magického a magii nelze vysvětlovat. Po válce jsme četli množství výpovědí o ghettech a vyhlazovacích táborech; byli jsme otřeseni. Když však sledujeme mimořádný film Clauda Lanzmanna, uvědomujeme si, že jsme nic nevěděli…,“ uvedla v předmluvě ke knize textů z filmu (u nás vydané v samizdatu a později pod názvem Zpráva o velikém neštěstí) francouzská spisovatelka a filozofka Simone de Beauvoir.

"Neříkal bych jim přeživší - spíše ti, kdo se vrátili z druhé strany, ze zápraží plynových komor. Šoa není film o přežití, ale o radikálnosti smrti v koncentráku. Ti lidé nelíčí osobní příběh, neříkají Já, nýbrž My. Jsou mluvčími národa, mluvčími mrtvých," říká o svém filmu Lanzmann.

Režisér se ve snímku soustřeďuje na tváře promlouvajících, přidává k nim záběry krajin a prostředí. Sám klade v obraze otázky a vytváří pocit spoluprožitku s vypovídajícím; ptá se zpočátku na věcné detaily, které záhy získávají dramatický potenciál. Ve filmu vystupují se svým svědectvím Richard Glazar, Simon Srebnik, Mordechai Podchlebnik, Hanna Zaidlová, Paula Birenová, Henrik Gawkowski, Corinna Coulmasová, Abraham Bomba, Franz Suchomel, Filip Muller, Raul Hilberg, Franz Schalling, Rudolf Vrba a další.

Šoa

Pojem holocaust, který pochází z angličtiny a je běžně používán k označení vyvražďování Židů za 2. světové války, ve skutečnosti představuje širší rozsah katastrofy, naprostého zničení s řadou různých trpitelů (stejně tak právní výraz genocida). Pojem šoa označuje přímo tzv. konečné řešení židovské otázky (tedy likvidaci židovského národa) v letech 1938-1945. Jom ha-Šo'a (Den šoa) je 27. dnem měsíce nisan v židovském kalendáři, což připadá na počátek jara. Je připomínkou šesti milionů Židů, kteří byli zabiti během holocaustu.

Claude Lanzmann se narodil 27. 11. 1925 v Paříži. Pocházel ze židovské rodiny, ale jemu a jeho příbuzným se podařilo vyhnout deportacím do koncentračního tábora. Zúčastnil se odboje, po válce studoval literaturu a filozofii, spolupracoval s Jeanem-Paulem Sartrem a Simone de Beauvoir. Filmovou cestu nastoupil v roce 1973 snímkem na židovské téma Proč Izrael? a problematika židovské existence zůstala výlučným námětem jeho tvorby.

Na Šoa navazují dva kratší filmy. Návštěvník z říše mrtvých (1997) je výpovědí Maurice Rossela, představitele Mezinárodního červeného kříže, který navštívil terezínské ghetto a přistoupil na zinscenovanou hru „vzorného městečka“. Poté sepsal zprávu, která byla k nacistům více než vstřícná. Svůj omyl, ignorantství či míru pokrytectví si do dnešních dnů neuvědomuje. Film Sobibor, 14. října 1943 v 16 hodin (2001), který byl na festivalu Jeden svět uveden v roce 2002 v české premiéře, je naopak záznamem výpovědi Jehudy Lernera, účastníka vzpoury ve vyhlazovacím táboře Sobibor.