Výstava v Plzni ukazuje díla umělců, kteří se kdysi uchýlili do přírody

Plzeň - Specifickému fenoménu vstupu umělců do přírody v bývalém Československu koncem 60. let se věnuje nová výstava v plzeňské Galerii "13". Expozice nazvaná Z mesta von (umenie v prírode) představuje tvorbu 32 umělců, často členů neoficiální výtvarné scény, kterým se příroda stala od 60. do 80. let přirozeným "utajeným" prostředím. Instalace měla premiéru v bratislavské městské galerii v září 2007 a v Plzni bude k vidění do 1. února příštího roku. 

Výstava je nazvaná podle stejnojmenné symbolické akce Rudolfa Sikory z roku 1970. Různé formy přístupu k přírodě jsou zachycené většinou prostřednictvím fotografie jakožto jediného možného dokumentačního prostředku. Realizace v přírodě výstava nesleduje v chronologickém sledu, díla jsou řazena do tematických okruhů.

Nová tendence v umění souvisela se vznikem earth artu a land artu v USA a Británii. „V domácím prostředí mělo však umění v přírodě svá specifika. Bylo ohlasem na ekologické a etické otázky spojené se životním prostředím,“ říká autorka výstavy Daniela Čarná. Tyto otázky se stávaly předmětem diskusí neoficiálních setkání a reflexí umělců a vědců.

Čarná do své koncepce zahrnula kromě slovenských autorů také tři umělce z Čech, kteří se zejména v 80. letech zabývali uměním v přírodě. Jsou mezi nimi plzeňský Milan Maur, Ivan Kafka z Prahy a Miloš Šejna z Jičína. Mezi slovenské umělce patří například Miloš Urbánek, Alex Mlynárčik nebo Rudolf Sikora, kterého vyslýchala StB a oficiálně mohl svá díla prezentovat až v roce 1989.