Luminiscence 1993–2008 zrcadlí patnáct let Těatra Novogo Fronta

Praha - Experimentální divadelní soubor Těatr Novogo Fronta připravil obsáhlý projekt Luminiscence 1993 - 2008. Uvede ho k patnáctiletému výročí své existence. Přehlídka aktuálních inscenací bude doplněna o koncert Symfonie č. 4 - Snímání z kříže hudebního skladatele industriální scény Vladimíra Hirsche. Jubilejní večer se uskuteční 12. listopadu od 19:30 v Karlínské hale v Thámově ulici v Praze.

Těatr Novogo Fronta vznikl před patnácti lety v Petrohradě. Zdroj prvotní práce tvořily experimenty, které vycházely ze vztahu mezi tělem umělce a prostorem kolem něj. Odhalování možností vyjádřit se skrze fyzický projev se stalo základním principem tvorby souboru. „Charakteristickým a jednotícím rysem inscenací je, díky otevřenosti při hledání postupů, pestrost výrazových forem. Prvky grotesky, taneční choreografie asociující japonské butó, pohybové skladby zdůrazňující tělesný výraz herce, jsou jen jedny z mnoha prostředků, které vytváří silnou vnitřní dynamiku představení,“ uvedla produkční souboru Lucie Kosová.

„Především je to divadlo syntetické. Těatr Novogo Fronta si neklade meze ve výrazových prostředcích, nejde nám o míchání stylů, potažmo žánrů, spíše hledáme formy, nebo spíš přesnost formulace - Těatr Novogo Fronta je organismus neustále se měnící,“ charakterizuje soubor herečka Irina Andrejevová.

Soubor s inscenacemi Prvotní příznaky ztráty jména, Phantomysteria a Dybbuk navštíví Ostravu, Prahu, Brno a Ústí nad Labem. Představení Dybbuk je autorským dílem herečky Iriny Andrejevová. „Název Dybbuk se mi doopravdy líbí. Rozhodně jsem se však nesnažila inscenovat židovskou legendu, i když jsem Židovka a ten starý příběh je mi velmi blízký. Je to inscenace o ženské energii, která utváří vesmír. Dybbuk je duch v ženském těle a představení DYBBUK, alespoň pro mě, je také takovým duchem,“ vysvětluje herečka.

Projekty tohoto souboru se setkávají s velkým ohlasem u domácího i zahraničního publika. Letos v létě například hostoval na jedné z největších světových přehlídek divadla a performance Edinburgh Festival Fringe. Před dvěma lety, kdy hostoval i v USA, tam mimo jiné získal cenu The Scotsman Fringe First Award za nový přístup a vynikající jevištní počin.