Aneta Langerová chystá koncert pro Světlušku

Praha - Česká televize společně s Českým rozhlasem bude 20. listopadu vysílat charitativní večer Aneta pro Světlušku. Benefiční koncert se koná na podporu nevidomých ve snaze začlenit se do běžného života. Cílem je oslovit širokou veřejnost, která formou dárcovských SMS může poskytnout potřebné finanční prostředky na konto sbírky Světluška, která pomáhá plnit sny konkrétním nevidomým dětem. Kromě jiných vystoupí i Dan Bárta a Illustratosphere, Mario Bihári a nevidomé děti.

„Letos se už nadaci Světluška pomocí různých projektů podařilo vybrat 6 milionů korun. To je obrovská částka, která jde ke konkrétním lidem. S tím už se dá opravdu pomoci,“ uvedla v pořadu Události v kultuře Langerová, která dále ve studiu ČT upozornila na začínající projekt vánočních koncertů.

„Na některé koncerty se mnou pojede asi zpěvák Tomáš Klus a možná zazpíváme i nový duet. Na koncertech to bude průřez mým repertoárem, ale speciálně v Říčanech si zazpívám píseň, kterou jsem tam zpívala jako dítě,“ přiblížila dramaturgii koncertů Aneta.

„Vzhledem k tomu, že jsou to vánoční koncerty, vhodnější budou asi menší prostory a také do budoucnosti budou asi komornější sály lepší, i vzhledem k počtu obyvatel republiky. Ač máme nějaké nabídky ze zahraničí, kloníme se spíše k tomu utvrdit pozici na domácí scéně, a až poté vyrazit za hranice,“ doplnil Anetu její bratr Nikola.

Nadace Světluška

pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o stěžejní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli pomáhat nevidomým. Přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače či optické lupy, na vodicí psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty. Financuje projekty, které rozvíjejí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením. Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová.