Zábavné divadlo v ilustracích Jiřího Votruby

Praha - Výpravné knihy Divadlo nás baví a komiks Nazdar, Národní divadlo! spojuje osoba jejich ilustrátora, výtvarníka a grafika Jiřího Votruby. Obě publikace s charakteristickými Votrubovými obrázky vtipně líčí klíčové momenty českého i světového divadla. Obě díla oživí koncem listopadu předvánoční knižní trh.

Divadlo nás baví - představuje děj i autory třiceti nejznámějších divadelních her. Kniha autorky Anny Novotné a ilustrátora Jiřího Votruby navazuje na úspěšný titul věnovaný opeře, na němž se před dvěma lety podílela i spoluautorka Jiřina Marková. V nové publikaci s  podtitulem „první kniha o činohře pro děti a rodiče“ se dočteme, o čem nejvýznamnější divadelní kusy pojednávají, a kdo byli jejich autoři - ve výčtu děl nechybí Shakespearův Hamlet, Beckettovo Čekání na Godota, Smrt obchodního cestujícího od T. Williamse a Faust J. W. Goetha, z české hry zastupuje třeba Jiráskova Lucerna a Strakonický dudák J. K. Tyla. Texty se vtipnými, pop-artově laděnými obrázky seznámí čtenáře se známými divadelními scénami a festivaly a vysvětlí také nejrůznější termíny, jako třeba inspicient, ferman nebo štěk. Stránky zaplnil Jiří Votruba množstvím ornamentů a postaviček, jako hlavní výtvarný leitmotivem zvolil masku komedie a tragedie, užívané ve starém Řecku.

Nazdar, Národní divadlo! - vychází k 125. výročí založení Národního divadla. Přibližuje napínavou historii vzniku Zlaté kapličky. S textem Dany Flídrové působí díky Votrubovým ilustracím jako jedinečný výtvarný artefakt: v bublinách vystupujících postav si autoři občas dovolili zažertovat - „Franto, Láďo Riegře, udělejte s tím něco“, vyzývá od plotny paní Riegrová svého manžela k založení první české scény.