Nová kniha přináší Sixtinskou kapli do domova čtenářů

Praha - Německá kniha shrnující dosavadní poznatky o životě a díle geniálního renesančního umělce Michelangela Buonarrotiho právě vychází v českém překladu. Výpravná publikace Michelangelo: Dílo vydaná při příležitosti 500. výročí započetí Michelangelovy výzdoby Sixtinské kaple obsahuje kromě odborného textu i reprodukce maleb (včetně fresky Posledního soudu a výzdoby stropu v Sixtinské kapli) a stovek kreseb v nejvyšší kvalitě a také fotografie soch a staveb. Výpravná publikace má hmotnost sedm a půl kilogramů.

Publikace předkládá celistvý přehled děl umělce a jejich podrobný komentář, shodují se jeden z českých překladatelů Jindřich Schwippel a historik umění Martin Zlatohlávek, který na překlad dohlížel.  

„Někde by mělo stát poděkování všem fotografům. Pro každého je tu možnost mít Sixtinskou kapli doma. To je ´kniha číslo jedna´,“ říká Schwippel. Druhou částí publikace je odborný výklad historiků umění, který se týká všech momentů Michelangelova života, a třetí díl knihy tvoří dokumenty.

Podle Martina Zlatohlávka, který kontroloval odborné výrazy, má autor originálu Frank Zöllner až moc velký záběr a převést text do češtiny bylo někdy velmi obtížné. „Snaží se říct všechno, co věta, to 100+1 informace v různých zkratkách,“ dodává Schwippel.

„Kniha je souborem všech poznatků, které se o Michelangelovi v posledních desetiletích vybádaly, včetně nových informací o freskách, které byly restaurovány,“ říká Zlatohlávek. „Ukazuje, že Michelangelo byl nejen úžasný, původní umělec, ale pracoval od řemeslných začátků; začínal obstaráním si materiálu, kdy si třeba jel vybrat mramorový blok,“ odpovídá Jindřich Schwippel na otázku, co ho na knize překvapilo.