Vláda splní slib: Po roce 2009 půjde na kulturu 1 procento státního rozpočtu

Praha - Topolánkův kabinet se ve svém vládním prohlášení zavázal, že na kulturu poplyne ze státního rozpočtu od roku 2010 jedno procento - a to po odečtu výdajů na církve, které se platí z rozpočtu resortu kultury. Takový podíl zahrnul i současný ministr kultury Václav Jehlička do návrhu kulturní politiky na období 2009 až 2014. Vláda dokument dnes projednávala a schválila, Česká republika se tak dočká jednoho procenta na kulturu, které je v mnoha evropských zemích běžné.

„Kultura má ekonomický přínos pro společnost a může zemi přinést hodně peněz. Přeji si, aby se část těch peněz do kultury zpět vrátila,“ prohlásil ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL).   

S návrhem kulturní politiky Jehličkova týmu nesouhlasilo především ministerstvo financí. Vadilo mu rozpočtové navýšení a také daňové úlevy pro majitele památek. Vytýkalo resortu kultury, že dokument neobsahuje ani plán rozpočtu pro období 2009 až 2014, ani nápady, jak zachovat střednědobé rámce, limitující rozpočet ministerstva, i při navyšování financí. V neposlední řadě ministerstvo financí postrádalo analýzu celkového rozpočtu ministerstva kultury a dopadů činnosti jeho institucí a dotačních programů.

Podíl výdajů na kulturu …

… ze státního rozpočtu činí letos 0,79, po odečtení výdajů na církve pak 0,68 procenta. Pro příští rok se počítá s výší 0,72 procenta. Podíl kulturních výdajů však léta (konkrétně do roku 2006) kolísal kolem 0,6 procent.

Přes všechny tyto výtky vládou návrh kulturní politiky prošel. Ministerstvo financí si ale vymínilo, aby do přislíbeného jednoho procenta ze státního rozpočtu byly zahrnuty i částky, které na kulturní akce vynaloží ostatní resorty - například ministerstvo zahraničí na provoz Českých center.

„Kultura je pro ČR jízdenkou do budoucnosti,“

popisuje v předloženém dokumentu svou vizi státní kulturní politiky ministerstvo kultury.

Splněním jakých cílů by měl stát této vize dosáhnout?

  • Ekonomická a společenská dimenze: využití přínosů umění a kulturního dědictví pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností - efektivnější využití památek, sbírek v cestovním ruchu, rozvoj kulturního průmyslu a umělecké tvorby
  • Občanská dimenze - rozvoj osobnosti: posílit vliv kultury v oblasti vzdělávání a obohacování života; dosažení vyšší pasivní i aktivní účasti občanů na kulturním dění a na péči o kulturní hodnoty
  • Role státu, krajů a obcí: není možné, aby podporu zachování a tvorby kulturních hodnot realizoval dnes jen stát; k tomu je ovšem třeba změny rozpočtové a daňové politky, využití prostředků z fondů EU
  • Role státu při tvorbě pravidel: tvorba i výkon pravidel by měl příslušet dané úrovni (stát, kraj, obec); ovšem nutná je podpora jejich vzájemné spolupráce

Celý návrh státní kulturní politiky 2009-2014 k přečtení zde

Zdevastovaný historický domek v Lokti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24