V Chebu končí zlatý věk

Cheb - Zvukové efekty, které mají navodit atmosféru zákopové války s masivním nasazením dělostřelectva, letectva a bojových plynů, mohou překvapit návštěvníky muzea v Chebu. Výstava s názvem Velká válka anebo Konec zlatého věku chce veřejnost seznámit s posledními předválečnými a hlavními událostmi první světové války, pozornost věnuje i následkům celosvětové konfrontace. Potrvá do 4. ledna.

K vidění jsou málo známé a často i unikátní exponáty. „Pokud jde o vystavené předměty, tak ty pochází jednak z našich sbírek, tedy z depozitářů celého Krajského muzea Karlovarského kraje, jednak jsou zapůjčeny ze Západočeského muzea v Plzni a Vojenského historického ústavu v Praze,“ vypočítává kurátor výstavy Tomáš Dostál.

Výstava je rozdělena do dvou tematických částí. První představuje „aspekty, jimiž se globální konflikt vryl nesmazatelně do obecného povědomí“. Návštěvníci tak mohou „nahlédnout“ do zákopové války. K unikátům expozice patří funkční zákopové kyje, které se používaly při boji muže proti muži. Zajímavostí je také například čerkeská šavle z výzbroje jednotek ruské carské armády. Své místo mají také letadla a tanky, které na sebe během první světové války poprvé výrazně upozornily.

V druhém tematickém celku je věnována pozornost především rakousko-uherské armádě. Návštěvníci si mohou prohlédnout výzbroj a výstroj c. a k. armády. Bonbonkem je kulometné hnízdo s těžkým kulometem Schwarzlose, který používaly za světové války všechny složky rakousko-uherského vojska.

Zákopová válka
Zákopová válka