Havel pokřtil Knížecí život Schwarzenberga a Hvížďaly

Praha - Václav Havel by se prý rád dožil toho, kdy "na prezidentský stolec usedne šlechtic a gentleman". Své přání vyřkl v baru Krásný ztráty na křtu knihy Karla Hvížďaly. Jmenuje se Knížecí život a tvoří ji soubor rozhovorů s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Jejich "grund" vznikl před dvaceti lety, v letech 1989/1990. Při každém novém vydání - v roce 1997, 2001 a naposledy 2008 - přibyla jedna kapitola.

"Je to čtvrtá kniha ze série ´vzpour´. První byla vzpoura myšlením, kniha s Václavem Bělohradským, následoval Dálkový výslech s Václavem Havlem - vzpoura slovem. Poté s Pavlem Landovským - vzpoura klaunstvím a nakonec Karel Schwarzenberg jako vzpoura životem v tradici," vysvětluje Karel Hvížďala.

Kníže Schwarzenberg vzpomíná v první části rozhovorů na své šlechtické předky. Pokouší se definovat roli šlechty na konci dvacátého století, hovoří o své rodině, přátelích a zajímavých lidech, které v životě potkal.

Druhá část je věnována jeho působení v roli kancléře tehdejšího prezidenta Havla. Schwarzenberg vysvětluje, proč se rozhodl vstoupit do politiky a co ho vedlo k tomu, že přijal místo ministra zahraničních věcí.

Karel Schwarzenberg
Karel Schwarzenberg