Adventní koncerty začínají na ČT vzpomínkou na ty loňské

Praha - Česká televize dnes v pět odpoledne uvede Vzpomínku na Adventní koncerty v loňském roce. Týden před nedělí, kdy začnou ty letošní, se diváci ČT dozvědí, jak jednotlivé organizace využily finanční prostředky vybrané v této charitativní akci v roce 2007. Na první Adventní koncert 2008 se mohou diváci těšit 30. listopadu. Z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera jím budou provádět Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer.

Výnos prvního Adventního koncertu bude věnován občanskému sdružení Útočiště v Sokolově, které provozuje Dům na půl cesty, sociální poradny a další aktivity. Dary diváků by použilo na rekonstrukci topné soustavy, střechy a pokojů.

Jak přispět?

  • Konto Adventních koncertů: 933011/0100 - Komerční banka, Praha 4
  • SMS zpráva: DMS ADVENT číslo pro všechny operátory 87777
  • Cena DMS je 30 Kč plus DPH, příjemci vaší pomoci obdrží nejméně 27 Kč

Diakonii Českobratrské církve evangelické - středisku v Myslibořicích a středisku v Libici nad Cidlinou - je věnován druhý Adventní koncert 7. prosince. Obě střediska se věnují péči o seniory a klienty postižené demencí i mentálně postižené. Finanční příspěvek využijí na výměnu oken v domově na zámku v Myslibořicích a rekonstrukci koupelny a sociálně terapeutické dílny v evangelickém domově v Libici.

Třetí Adventní koncert, vysílaný 14. prosince, je věnován Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, který provozuje Oblastní charita Rajhrad. Peníze potřebuje na rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu.

Finance, vybrané při posledním, čtvrtém Adventním koncertě, poputují do Domova svaté Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou. Tento azylový dům je jediným zařízením v republice, které poskytuje péči a pomoc maminkám s handicapem. Peníze by chtěl využít na nákup auta a nábytku.

Peníze poputují také do Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše, který pomáhá sociálně slabým rodinám v krizové situace. Na výstavbu domu dostal investiční grant z evropských fondů. Chybí mu ale 1,5 milionů korun, tedy 10 procent z celkových nákladů, kterými musí na projekt sám přispět.


1. Adventní koncert – 30. 11.; kde: Tereziánský sál Břevnovského kláštera; účinkují: J. Suk - housle, B. Kronychová - klavír, Musica Bohemica, M. Kasík - klavír, P. Pomkla - flétna, I. Dohnalová - harfa, I. Ženatý - housle.

02. Adventní koncert – 7. 12; kde: bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově; účinkují: Two voices - E. Adlerová a J. Rychterová, J. Chlum - varhany, D. Pavlovic - trubka, M. Mašek - klávesy, J. Hosprová - viola, Cantio antiqua, žesťový soubor Pražské konzervatoře

3. Adventní koncert – 14. 12.; kde: Loreta Praha;, účinkují: L. Filipová - kytara, Š. Švestka - violoncelo, P. Šefl - cembalo, A. Rypan - hoboj, sbor Pražští pěvci, sbor z Konzervatoře Jana Deyla

4. Adventní koncert – 21.12., kde: chrám sv. Mikuláše na Malé Straně; účinkují: K. Englichová - harfa, V. Veverka - hoboj, soubor Guta musicae, Komorní orchestr Pražské konzervatoře, pěvecký sbor Radost

Zámek v Myslibořicích
Zámek v Myslibořicích
Více fotek
  • Zámek v Myslibořicích zdroj: www.domovmysliborice.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/538/53793.jpg
  • Azylový dům v Mokrovratech zdroj: www.charita.novyknin.net http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/538/53794.jpg
  • Pražská loreta zdroj: pruvodce-praha.wz.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/538/53796.jpg