Cenu Jarmily Jeřábkové získaly Češka a Řekyně

Praha - Cenu Jarmily Jeřábkové v mezinárodní choreografické soutěži získaly letos, stejně jako loni, mladé řecké a české umělkyně. Maria Koliopoulouová a Kateřina Stupecká obsadily shodně druhé místo - porotci se letos rozhodli udělit totiž jen dvě druhá místa místo tří cen.

Soutěž měla letos desátý ročník, zároveň se podruhé konala jako festival. Pořadatelé z několika desítek přihlášených na základě videozáznamu vybrali sedm autorů, které do Prahy pozvali, všechna představení byla od pátku přístupná divákům.

Soutěžící připravují vždy jednu povinnou a jednu volnou skladbu na hudbu jednoho současného autora vážné hudby. Letos pořadatelé vybrali mladého skladatele Kryštofa Mařatku. Tento princip soutěže ocenila i porota, jíž letos předsedal John Ashford ze známého londýnského tanečního divadla The Place. „Povinná hudba choreografům umožňuje vykročit z jejich narcistního, vnitřního světa, to je dobře,“ domnívá se člen poroty Michel Vincenot, choreograf a taneční pedagog z Francie.

Členové poroty se shodli na tom, že při soutěži pořádané v Praze vnímali podobné nápady choreografů, jaké zaznívají při jiných, většinou rozsáhlejších evropských i světových soutěžích.

V současném tanci ale podle nich neexistují napříč světem žádné společné trendy. „Existuje-li nějaký trend, pak trend zkoumat své vlastní tělo, jako se zkoumá v laboratoři vědeckým způsobem,“ uvedl Vincenot.