Topolánek otevřel Muzeum českého a slovenského exilu

Brno - Za přítomnosti premiéra Mirka Topolánka bylo dnes v jihomoravské metropoli otevřeno Muzeum českého a slovenského exilu 20. století. Má být jakousi půdou pro studium exilu, jeho zakladatelé počítají do budoucna i se vznikem badatelského centra.

Muzeum soustřeďuje mimo jiné doklady z uprchlických táborů včetně dobové korespondence a fotografií, zvukové i obrazové záznamy, dobové publikace, pozůstalosti po exulantech, kroniky či uniformy a prapory. Pro potřeby muzea vznikly také desítky videorozhovorů s představiteli českého a slovenského exilu po celém světě.

Mirek Topolánek:

„Jakýsi národně-obrozenecký komplex, kdy nemáme rádi Němce, církev, šlechtu a emigraci, přetrvává a ubližuje naší moderní demokracii.“

Vzniku muzea přecházel projekt s podobným názvem Český a slovenský exil 20. století. Za ním, stejně jako za vznikem muzea, stál Jan Kratochvil. Muzeum by podle něho měli navštěvovat především studenti. „Považuji za zásadně důležité, aby informace byly přístupné mladé generaci. Národ bez paměti může tyto hrůzy prožít znovu, není nutno ani hledět daleko, stačí si poslechnout výroky představitelů současné parlamentní komunistické strany,“ domnívá se.