Druhá příroda je hravá

Pardubice - Počítačové hry si mohou zahrát návštěvníci Východočeské galerie. Počítačové projekce propojené s klasickou malbou a moderními technologiemi jsou základem výstavy Druhá příroda. V pardubickém Domě U Jonáše je představuje skupina Amanita design a autoři Zdeněk Daněk a Jakub Nepraš. "Výstava sdružuje autory, kteří čerpají z prvotní přírody a nějakým způsobem tyto impulsy přetvářejí a ve svém díle reflektují do té druhé," popisuje Jitka Francová z Východočeské galerie.

Zdroj: Východočeská galerie Pardubice Autor: Zdeněk Daněk

Zatímco Zdeněk Daněk se věnuje malbám a kresbám, digitální koláž je dílem Jakuba Nepraše. Výstava dává prostor i aktivní zábavě - autorem počítačové hry, kterou si mohou návštěvníci zahrát, je skupina Amanita design. Zabývá se právě tvorbou flashových animací, her a webových stránek.

„Hra je určitě způsob, jak dostat lidi k současnému umění, k tvorbě, k níž by se jinak nedostali,“ domnívá se Jitka Francová. Amanita design připravila hru o skřítkovi, který se snaží zachránit svůj domácí samorost, protože mu hrozí, že do něho ve vesmíru narazí druhý.

Druhá příroda je to,

co nás odděluje od bytosti výhradně biologické, to, co přesahuje naše instinkty a smysly, nově i to, co nám umožňuje vstupovat do zcela nového světa „druhé přírody“ našich snů a představ, a právě virtuální prostor je pro jejich 3D zhmotnění ideální platformou.

Výstavu ve Východočeské galerii doplní i setkání s autory nebo projekce toho nejlepšího z posledního ročníku Anifestu. Druhá příroda končí 22. února 2009.

Machinarium
Machinarium