Hudba ve službách charity

Ostrava - Hvězdné složení hudebníků v čele s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným koncertovalo v Ostravě pro Hospic sv. Lukáše. Novoroční benefiční koncert se v katedrále Božského Spasitele konal podruhé. Více než dvouhodinový benefiční koncert zahájila obnovená světová premiéra tří částí Missy pastoralis Jana Thényho, který tvořil na přelomu 18. a 19. století.

Thényho dílo objevil Karel Čurda, který říká:„Jan Thény byl slezský skladatel. Tato mše byla nalezena v archivu konventu minoritů v Opavě.“ Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený své vystoupení zahájil vlastní skladbou Chrámová fantazie. „Pro mne takovéto akce mají zásadní význam. Jen si přeji, aby v našem státě nebylo zapotřebí takové množství charitativních akcí,“ svěřil se houslista.

Ostravský Hospic sv. Lukáše vznikl před necelými dvěma roky. Výtěžek z benefičního koncertu tomuto nestátnímu zařízení velmi pomůže. Jeho výše však není taková, jakou si organizátoři koncertu slibovali. „Bohužel přišla ekonomická krize, takže mnoho významných institucí z místní oblasti železáren a hutnictví nemohlo přispět většími částkami,“ informovala spoluorganizátora koncertu Dáša Hánová. I přesto by do ostravského Hospice sv. Lukáše mělo směřovat více než 100 000,-Kč.

Video Reportáž Mojmíra Žáčka
video

Reportáž Mojmíra Žáčka

0Hospic

je specializované zařízení garantující umírajícím lidem jistotu, že až do konce jejich života bude respektována jejich lidská důstojnost a budou uspokojeny všechny jejich potřeby. Hospicová péče dokáže úspěšně zvládat bolesti a další průvodní obtíže závěrečných stádií nevyléčitelných onemocnění a nabízí nemocným a jejich blízkým odbornou, lidskou i duchovní podporu v oblastech, které dnes často zůstávají stranou zájmu medicínské péče.
Hospic sv. Lukáše v Ostravě
Hospic sv. Lukáše v Ostravě