Praha rozdělí na kulturních grantech přes 127 milionů korun

Praha - Hlavní město letos zřejmě rozdělí na kulturních grantech 127,4 milionu korun. Loni přitom město na tyto granty mělo 208 milionů, to ale platil jiný systém a město na rozdíl od letoška udělovalo víceleté granty. O přidělení grantů rozhodli dnes pražští radní, granty nad 200 tisíc korun bude ještě tento měsíc schvalovat zastupitelstvo. Nejvíce peněz, celkem 40,8 milionu, půjde letos opět na divadelní projekty.

Pro tento rok budou vyhlášeny pouze jednoleté granty, pro rok 2010 už by měl být nový grantový systém, který podle Richtera do června vypracuje poradní sbor primátora.  

Semafor, Bez zábradlí i Jeden svět 

Na grantech do 200 tisíc korun, u kterých stačí schválení městské rady, rozdělí Praha 27,2 milionu. Zbytek půjde na projekty, u kterých grantová komise doporučila přidělit částku vyšší. Rada souhlasila například s dotacemi divadlům Semafor a Bez zábradlí, klubům Rock Café a Roxy. Na finanční podporu se může těšit také Pražská komorní filharmonie, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků nebo festivaly Jeden svět, Struny podzimu, Respect plus 2009 a Svatováclavské slavnosti.

Hlavní město zároveň navýší dotace dvěma příjemcům víceletých grantů - Dejvickému divadlu a občanskému sdružení Motus. Podmínkou podle radního Milana Richtera (ODS) je to, že tyto subjekty provedou organizační, právní a ekonomické audity.

Kubicová i Navrátová zůstávají 

Rada se dnes také zabývala doporučením kulturního výboru a poradního sboru primátora, které navrhly odvolat dvě členky grantové komise Ivanu Kubicovou a Janu Návratovou. Podle výboru jsou obě spojeny s některými projekty sdružení Tanec Praha a Vize tance, které samy posuzovaly. „Obě dnes přinesly dokumenty, že na funkce ve sdruženích rezignovaly,“ řekl Richter. Proto se údajně rada k návrhu na jejich odvolání nepřiklonila. „Čtyři sporné projekty ale znovu posoudí jiní členové grantové komise,“ doplnil. 

Složení komise

 • Předseda: Ondřej Pecha (předseda výboru pro kulturu a volný čas)
 • Divadlo: Jan Hančil (děkan DAMU); Barbora Topolová (Divadelní ústav)
 • Hudba: Petr Dorážka (hudební publicista); Jan Simon (ředitel Symfonického orchestru ČRo)
 • Tanec a nonverbální umění: Ivana Kubicová (tanečnice); Jana Návratová (pedagožka a šéfredaktorka časopisu Taneční zóna)
 • Výtvarné umění: Andrej Raiser (fotograf); Simona Vladíková (kurátorka a teoretička umění)
 • Literatura: Jiří Peňás (publicista); Jan Lukeš (filmový historik)
 • Audiovizuální umění: Jan Foll (filmový publicista); Eva Zaoralová (umělecká ředitelka MFF Karlovy Vary)
 • Ostatní žánry: Veronika Bednářová (publicistka); Jiří Lössl (pedagog a organizátor přehlídek scénického tance)

Minulou grantovou komisi město zrušilo a po protestech velké části kulturní obce přikročilo ke změnám v grantovém systému. Původně vedení města tvrdilo, že práci komise nahradí obnovený poradní sbor primátora, poté však navrhlo komisi znovu ustanovit. Složení nové kulturní komise, v níž měli zasednout především odborníci, schválilo hlavní město v listopadu. 

Vybrané, radou odsouhlasené dotace (musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo)

 • Divadlo Semafor - 8 milionů Kč
 • Divadlo Bez zábradlí - 3,5 milionů Kč
 • Roxy - 8,5 milionů Kč
 • Rock - Café 6,5 milionů Kč
 • Jeden svět - 1,8 milionů Kč
 • Struny podzimu - 1,5 milionů Kč
 • 4+4 dny v pohybu - 1 milion Kč
 • Svatováclavské slavnosti 2009 - 850 tisíc Kč
 • Svět knihy - 750 tisíc Kč