Petr Nikl je opět žhavým kandidátem na cenu Nejkrásnější kniha roku

Praha - Nakladatelství WALD Press zaslalo publikaci Petra Nikla Orbis pictus aneb… do soutěže Nejkrásnější česká kniha roku 2008, jejíž výsledky vyhlásí Památník národního písemnictví 22. dubna. Výtvarník už v předešlém ročníku této soutěže získal ocenění za své Záhádky. Kniha soutěží ještě v dalším prestižním knižním klání: Magnesia litera, a sice v kategorii Litera za nakladatelský čin. Na první pohled je totiž patrná složitost souhry vydavatelské práce a komplikovaného knihařského cizelování kompletu knihy, obsahující samostatnou přílohu nesoucí DVD a CD.

Tento Obrazový atlas nástrojů a herních objektů, jak zní podtitul, spolu s vloženým DVD a CD, dokumentuje atmosféru tří interaktivních projektů, koncipovaných Petrem Niklem, zejména expozici ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie.

Pozorný čtenář se tak může dozvědět jak jsou sestrojeny třeba Bublající varhany či Orloj snivců, nebo dokonce jaké zvuky z nich vycházejí. Podle kreseb v knize by možná šlo některé z nich i sestrojit. Přiložené DVD názorně ukazuje, jak podivuhodné objekty fungovaly a fungují na komunikačních expozicích, určených nikoli jen dětem, ale všem, kteří spontánně v "permanentním tvůrčím procesu" využijí všechny své smysly.

Všestranností a potřebou sebepoznávání skrze hru se projekt inspiruje myšlenkami J. Á. Komenského. Kniha zachycuje hledání a vývoj nástrojů od kresebných návrhů až po jejich výslednou podobu. Ukazuje také jejich rozdílné konstelace v různých prostředích. Zejména kresebná část je mapující líhní nápadů, i těch zatím nerealizovaných. Mnohé ve své jednoduchosti mohou inspirovat čtenáře k vlastním pokusům. Vytváření bizarních nástrojů, vyluzovačů zvuků, optických jevů i pohybových kreací přináší očividně radost a posílení tvůrčích schopností - a toho bude mít lidstvo i v 21. století zapotřebí.

Publikace je kromě DVD doprovázena také hodinovým CD Musicus Pictus, které obsahuje 18 skladeb autorů a umělců expozice ORBIS PICTUS: Milana Caise, Michaela Delii, Luboše Fidlera, Martina Janíčka, Jiřího Konvrzka, Jaroslava Kořána, Petra Nikla, Ondřeje Smeykala a dalších českých hudebníků. Tajuplné písně znějí jak vesmírná hudba sfér. A přitom jim nechybí humor.           

Stránka z knihy Petra Nikla
Zdroj: 2 media
Autor: ČT24