Náprstkovo muzeum otevírá stálou expozici o ostrově Nias

Praha - Velmi exotickou kulturu indonéského ostrova Nias, jak ji na konci 19. století poznal český lékař Pavel Durdík, představuje Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Stávající expozice Austrálie a Oceánie se tak rozšiřuje o další výstavní sál, v němž si návštěvníci mohou prohlédnout 250 exponátů. Jsou mezi nimi jak předměty denní potřeby, tak sošky předků s mytologickým významem a zbraně. Muzeum vydává také CD-ROM, na kterém je zobrazeno a popsáno všech 1100 předmětů z Durdíkovy sbírky.

„Indonéské sbírky Náprstkova muzea čítající na čtyři tisíce předmětů nejrůznějšího charakteru začaly vznikat už za života zakladatele muzea Vojty Náprstka. Právě Durdíkovy sběry z let 1877 až 1883 jsou jejich nejvýznamnější částí,“ uvedla vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea Dagmar Pospíšilová.

0Pavel Durdík (1843-1901) působil v Indonésii v letech 1877-1883 jako lékař Holandské armády, z toho tři roky na Sumatře a dva na Niasu. „Nebylo to nic neobvyklého, v té době v Holandské armádě působilo více našich lékařů. Nikdo tam nechtěl, byla to válečná zóna,“ upozornila Pospíšilová. Připomněla dalšího českého lékaře, který obohatil sbírky Náprstkova muzea - Františka Čurdu.

Durdík na ostrově soustavně mapoval každodenní život obyvatel a posílal tak do Prahy čelenky, nástroje na rozdělávání ohně, různé schránky z přírodních materiálů, kabátce ze stromové kůry, zbraně a válečnické štíty. Zvláštní roli hrají dřevěné sošky předků, tzv. adu, které mají nejrůznější podoby. Vystavení se celá sbírka dočkává až nyní. Mnoho z exponátů je na světě ojedinělých, celá sbírka je jednou z největších a nejucelenějších sbírek niaské megalitické kultury na světě.

Výstavní sál je rozdělen do tematických okruhů - architektura, strategie obživy, všední den na Niasu, kult předků, válečnictví, zpracování materiálů a výroba předmětů, kam patří práce se dřevem, hlínou, barevnými kovy, ale i tkaní, použití textilií, pletení a výroba tapy.

Na výstavě se podíleli i zahraniční odborníci na niaskou kulturu. Muzeum připravuje monografii Pavla Durdíka, která vyjde v angličtině.

Pavel Durdík
Pavel Durdík
Více fotek
  • Pavel Durdík autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/664/66321.jpg
  • Trojice sošek předků adu zatua zdroj: Náprstkovo muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/664/66318.jpg
  • Nias autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/664/66322.jpg