Prinzhornova kolekce: Svět výtvarnýma očima duševně nemocných

Praha - Výběr ze sbírky německého psychiatra a historika umění Hanse Prinzhorna bude od 5. února poprvé k vidění v České republice, v Domě U Kamenného zvonu. Prinzhorn ve dvacátých letech minulého století získal téměř pět tisíc výtvarných děl pacientů evropských psychiatrických léčeben. Jeho sbírka, přesněji tvorba duševně nemocných, kterou uchoval nebo zdokumentoval, byla inspirací k výtvarnému umění i k zásahu proti němu. Inspirovala výtvarníky meziválečné avantgardy. Nacistický režim ji naopak těsně před válkou zneužil, aby dokázal, že modernisté i choromyslní pacienti mají k umění stejně zvrácený postoj.

Zdroj: Galere hlavního města Prahy Autor: August Natterer

Pražská výstava představuje výběr sto dvaceti děl, převážně maleb, z celé Prinzhornovy sbírky. Tu spravuje univerzitní klinika v německém Heidelbergu. Sbírka čítá na pět tisíc kreseb, akvarelů, deníků, koláží, maleb a plastik.

Jejich autory jsou pacienti psychiatrických klinik převážně z německy mluvicích zemí. Podstatnou část kolekce nashromáždil Hans Prinzhorn mezi lety 1918 a 1921. Nejstarší z děl ale pocházejí z roku 1880, nejmladší pak z roku 1933, v němž psychiatr zemřel. „Nesbíral díla jako diagnostický materiál, ale snažil se najít výtvarně kvalitní věci,“ upozorňuje jedna z kurátorek výstavy Terezie Zemánková.

Po padesáti letech života v malé vesnici, v roce 1907, se Barbara Suckfüllová (1857-?) dostala do zařízení pro choromyslné (žila v něm do roku 1928, kdy byla propuštěna do domácího ošetřování). Její muž si už nevěděl rady s tím, jak se jeho žena změnila. Zanedbávala práci a stále jen psala a psala. Kreslila kontury nádobí nebo nábytku a vyplňovala je pak slovy, která jí našeptávaly neznámé hlasy.

0

Kniha, kterou Prinzhorn o tvorbě duševně nemocných v roce 1922 vydal, se stala inspirací pro mnohé výtvarníky. Ovlivnila Maxe Ernsta, Paula Kleea, Pabla Picasssa nebo Jeana Dubuffeta, který na jejím základě formuloval svůj koncept art brut. Umění v „syrovém stavu“, jehož tvůrci stojí mimo běžné psychické či sociální normy (duševně nemocní, vězni, sociálně utlačovaní). To vše je přivádí k poznání, ke kterému umění „výtvarně školených“ nemůže zpravidla dospět.

Určitá výrazová příbuznost s díly modernistů se stala záminkou ke zneužití sbírky nacistickým režimem. V rámci výstavy Entartete „Kunst“ (Degenerované „umění“), kterou uspořádal Joseph Goebbels, byla vedle sebe prezentována díla z Prinzhornovy kolekce a díla moderního umění (například Chagalla, Kandinského…). Cílem bylo dokázat zvrhlost moderních uměleckých směrů a psychickou „nenormálnost“ jejich tvůrců.

Wilhelm Müller (první zmínka o něm pochází z roku 1907, poslední 1918) sám sebe považoval za vysokoškolského inženýra, studovaného vědce a studenta ve čtvrtém semestru. Během dvou let si vytvořil jakýsi vizuální deník. Osmačtyřicetkrát zaznamenal pohled na jezero Domjüch, vždy ten samý výřez, který viděl z okna svého pokoje v ústavu pro choromyslné.

0

Někteří duševně nemocní autoři, jejichž díla jsou součástí Prinzhornovy sbírky, byli vyvražděni v rámci nacistického programu „euthanasie“. Kolekci se nacistům ale zničit nepodařilo. Přečkala válku ukryta na půdě heidelberské kliniky, kde byla deset let po skončení druhé světové objevena.

"Historický kontext dělá z téhle sbírky legendu. Ona se nezměnila, ale měnily se dějiny kolem ní. Proběhla dvacátým stoletím a vždycky nechala nějakou stopu," uvedla spolukurátorka výstavy Ivana Brádková. Historický kontext bude podle ní na výstavě v Domě U Kamenného zvonu zdůrazněn.

Diagnóza Marie K. zněla: schizofrenie. Dopisy v obrazech (vznikly kolem roku 1906) adresovala doktoru Gustavu Kleinovi. Klein opravdu existoval, nebyla ale psychiatr, nýbrž gynekolog. „Milý králi Gustave,“ píše mu Maria, „miluji Vás, nejsem nemocná a nikdy jsem nebyla.“

0

P r i n z h o r n o v a  k ol e k c e; kde: Dům U Kamenného zvonu; autorky výstavy: Terezie Zemánková, Ivana Brádková; kdy: 5. února - 4. května 2009;

Dílo Barbary Suckfüllové
Dílo Barbary Suckfüllové
Více fotek
  • Dílo Barbary Suckfüllové autor: Barbara Suckfüllová , zdroj: www.prinzhorn.uni-hd.de http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/664/66370.jpg
  • Wilhelm Müller: Pohled na jezero autor: Wilhelm Müller , zdroj: www.prinzhorn.uni-hd.de http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/664/66371.jpg
  • Maria K.: Dopis v obrazech autor: Maria K., zdroj: www.prinzhorn.uni-hd.de http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/664/66373.jpg