Neschovávejte dětem vysvědčení, mohl by z nich být prezident

Praha - Druhý československý prezident Edvard Beneš nepatřil na gymnáziu zrovna mezi premianty. Například v prvním ročníku dostal na vysvědčení čtyřku z latiny. Dokument, který u Benešů doma zřejmě nevzbudil příliš radosti, je nyní součástí nové stálé expozice Pedagogického muzea J. A. Komenského. Mapuje podrobně celou historii české vzdělanosti od středověku až do současnosti. Veřejnosti se výstava otvírá 12. února.

Historie je návštěvníkům přiblížena interaktivním způsobem, s využitím hudebních a výtvarných prvků. Velký prostor je pochopitelně věnován učiteli národů Janu Amosi Komenskému. Znalosti o tomto významném pedagogovi si lidé mohou doplnit prostřednictvím počítačového informačního systému. Prohlédnout si mohou také Komenského potomky.

V muzeu najdou zájemci o vzdělání ale i jiné zajímavosti - například školní tašky, jaké nosily děti před sto lety, nebo index T. G. Masaryka. „Vyzdvihnul bych i školní obrazy z druhé poloviny 19. století,“ doporučuje kurátor výstavy Eduard Šimek. Ty patří mezi nejvzácnější exponáty.

Stejně jako osmijazyčný slovník z roku 1585 a některé Komenského spisy ze 17. století, mimo jiné i Orbis pictus. Originály těchto tisků budou vystaveny pouze do června, pak budou - z důvodu ochrany - nahrazeny faksimilem.

Každý si může vybrat, co ho zajímá

Jednotlivé části nové stálé expozice si mohou návštěvníci projít všechny i si vybrat jen některé, aniž by ztratili návaznost. „Nechceme návštěvníka znásilňovat tím, že musí něco přečíst, někam zajít. Všech dvanáct částí na sebe sice volně navazuje a vzájemně se prostupuje, zároveň ale můžou fungovat jako samostatné celky. Každý si může vybrat, co ho zajímá,“ potvrzuje ředitelka Markéta Pánková.

Stálou expozici budou průběžně doplňovat krátkodobé výstavy v přízemí muzea. Jako první se chystá fotografická tvorba Františka Chrástka, umělce z Uherskobrodska - kraje Komenského. Koncem května přijde na řadu výstava o historii vyučování dějepisu Stalo se v zemi české. Na prosinec muzeum chystá výstavu o Jakubovi Janu Rybovi, kterého chce představit nejen jako autora České mše vánoční.

Z expozice o historii české vzdělanosti
Z expozice o historii české vzdělanosti