Těžký život animátora

Praha - V Galerii AMU probíhá velmi zajímavá výstava Animace na FAMU. Jedná se o první oficiální představení výtvarné tvorby studentů Katedry animované tvorby FAMU v letech 2000 až 2008. K vidění jsou jak filmy, tak i přípravné práce k nim - skici, kresby i loutky. Poměry v animovaném filmu se od založení katedry rapidně změnily. Současnost kinematografie - a animované obzvlášť - probíhá dnes ve znamení digitalizace. Katedra pojímá animovaný film v souladu s filosofií celé fakulty prvotně jako dramatické dílo vytvořené speciálními výtvarnými prostředky.

„Animátoři jsou na tom z rodiny filmařů opravdu nejhůře. Dokumentaristé pracují s realitou, jaká opravdu existuje. Hraní filmaři povětšině rovněž pracují s realitou již existující - obzvlášť v dnešní době, kdy mají hodně hluboko do kapsy - ale i kdyby měli k dispozici všechny hollywoodské ateliéry a mohli počítat s hvězdami těch nejzvučnějších jmen, které by navíc kostýmy a maskami změnili k nepoznání, stejně by pracovali s živou materií. A co mají k dispozici animátoři? Vůbec nic! Jen ten čistý bílý papír. Z toho na člověka padá hrůza. Ale zároveň je to i fascinující. Zřejmě je to i důvodem, proč se ke studiu na animaci každoročně hlásí velký počet uchazečů,“ přibližuje složitou animátorskou práci pedagog Jiří Kubíček.

Podle něj studium na katedře animované tvorby FAMU vyžaduje tři druhy talentu: autorský - protože každý student si musí svoje filmy sám vymyslet a naučit se dovést své nápady a myšlenky až do koncentrované a ucelené formy filmového scénáře, herecký - protože animace je v podstatě herectví s jakýmkoli neživým materiálem, ať už je to linka, loutka, hřebík, kámen nebo třeba krabička od zápalek, a s tímto materiálem musí student své vymyšlené příběhy sám zahrát, a výtvarný - protože všechno, co si student vymyslí v hlavě, musí také fyzicky vytvořit, dát svým myšlenkám a fantazii konkrétní výtvarnou podobu.

„Filmy, které lze v Galerii FAMU spatřit celé v pohybu na obrazovkách televizorů nebo je možné si je prohlédnout ve formě statických atributů na zdech či výstavních panelech, běží animovaným letem světem a podávají zprávu, že ta slavná a všemi obdivovaná česká škola animovaného filmu zatím nevymřela, jenom zchudla,“ uzavírá Jiří Kubíček.

Výstava v Galerii AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1 je otevřena do 13. března denně mimo pondělí 10 - 18 hodin.

Já být zde
Já být zde