Muzeum Jindřichohradecka zrestaurovalo vzácné knihy

Jindřichův Hradec - Náročnými restaurátorskými zásahy prošly vzácné knihy, které jsou součástí sbírky Muzea Jindřichohradecka. Vzácná sbírka chátrala desítky let v nevyhovujících podmínkách, nyní jsou svazky k vidění v opraveném klášteře minoritů. Své místo zde našla i nová knihovna a badatelna. Návštěvníci se mohou pokochat například Melantrichovou biblí z roku 1549, latinským misálem nebo latinsko-německou biblí z 18. století.

„Jsou to tisky, které byly velmi poškozené,“ potvrzuje knihovnice Štěpánka Běhalová. Knihy spolu s dalšími třiceti svazky byly ještě donedávna uloženy v nevyhovujících podmínkách bývalého jezuitského semináře, kde muzeum sídlilo. Přístup k nim byl navíc omezený. „Odborná sbírka tam jednoznačně chátrala. Byl to alarmující stav, který trval několik desetiletí,“ doplnil Jaroslav Pikal, ředitel Muzea Jindřichohradecka.

Prostory v klášterním areálu převzalo v havarijním stavu v roce 1986, s opravami se začalo v 90. letech. Zpřístupnění badatelny je tečkou za celkovou rekonstrukcí objektu, která přišla na třicet milionů korun. Knihovna a badatelna ale nyní patří k nejvýznamnějším pracovištím svého druhu na jihu Čech.

„Celá odborná knihovna je uložena v odpovídajících podmínkách. Navíc je přístupná jak pracovníkům muzea, tak široké veřejnosti,“ raduje se ze změny Pikal. Badatelna se stala také součástí výuky pro základní a střední školy. Knižní fondy obsahují exempláře od šestnáctého století až po dvacáté. Knihy získávalo muzeum už od roku 1882, nejčastěji jako dary.

Muzeum Jindřichohradecka bylo založené v roce 1882, sídlí od roku 1927 v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Z bohatých sbírek muzea vynikají Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, ojedinělá kolekce převážně gotických plastik a unikátní soubor malovaných ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní. Řemeslnou dovednost zachycuje expozice Cechů a řemesel.

0

Síň Emy Destinnové představuje světoznámou operní pěvkyni, bohatým tradicím písemnictví a knihtisku je věnována expozice knižní kultury. Expozice lékárny U Panny Marie Pomocné dokumentuje historii lékárenství v Jindřichově Hradci. Expozice Měšťanské a lidové kultury charakterizuje život lidí v 19. století. V galerijní části jsou vystaveny církevní památky, výtvarné umění a nábytek.

/zdroj: Muzeum Jindřichohradecka/

Muzeum Jindřichohradecka
Muzeum Jindřichohradecka