Osobnostmi české fotografie 2008 jsou Dana Kyndrová a Pavel Dias

Praha - Asociace profesionálních fotografů ČR vyhlásila Osobnostmi české fotografie 2008 Danu Kyndrovou a Pavla Diase. Vybrala je přibližně z třiceti nominovaných. Reportážní a dokumentární fotograf Dias cenu obdržel za dlouhodobý přínos fotografii, fotografka a kurátorka Kyndrová pak především za svou loňskou výstavu 1945/Osvobození … 1968/Okupace.

Cena Osobnost české fotografie má zvýšit prestiž oboru. Určena je fotografovi, pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který během roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie v České republice či v zahraničí.

Dana Kyndrová

Porota připomněla její práci na přípravě otevření Pražského domu fotografie, vyzdvihla ale především výstavu, která mapovala okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, a navazující projekt Odchod sovětských vojsk, jemuž se autorka věnovala v letech 1990 a 1991.

Kyndrová shromáždila značné množství fotografií z všemožných pramenů a dokázala srovnáním zdánlivě protichůdných okamžiků z let 1945 a 1968 veřejnosti předložit pohled na pobyt sovětských vojsk v širším historickém kontextu, uvedla porota k první z výstav.

Pavel Dias

Jeho zásadní přínos při formování moderní české dokumentární fotografie v 50. a 60. letech, stejně jako kvalita jeho fotografií s tematikou holocaustu stále ještě čekají na plné ocenění v rozsáhlé výstavní retrospektivě a knižní monografii, uvedl o Diasově tvorbě člen poroty Vladimír Birgus.

Dias se dlouhodobě věnuje dokumentární a reportážní fotografii, jeho práci připomíná retrospektivní výstava, která je v současnosti k vidění v Galerii Langhans.