Úterní Mene Tekel: odboj, studenti a dějiny viděné zdola

Praha - V Praze dnes druhým dnem pokračuje festival proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Součástí dnešního programu je také zahájení výstavy v Senátu, která má připomenout 61 let od komunistického převratu. V budově horní komory parlamentu začala také ve dvě hodiny odpoledne mezinárodní konference o problematice výuky novodobých dějin v zemích Evropské unie. Obě akce se konají pod záštitou předsedy Senátu Přemysla Sobotky.

Třetí odboj v Senátu i v muzeu

Výstava v Senátu je věnována přímým účastníkům třetímu odboji v Československu. Jejím autorem je výtvarník Jan Kratochvíl. Na třiceti dvojjazyčných panelech se návštěvníci mohou seznámit s konkrétními skutky lidí, kteří se nechtěli smířit s komunistickým režimem v letech 1948 až 1956.

Kratochvílova expozice je putovní - odstartovala v červnu 2006 v budově Evropského parlamentu v Bruselu, vidět ji mohli i čeští krajané v USA, Kanadě nebo Brazílii. Výstava v Senátu končí už třetího března, Muzeum hlavního města Prahy ale zítra otvírá expozici, která také představuje třetí odboj. Potrvá do 5. května.

Studenti o totalitě - o totalitě studentům

Festival Mene Tekel, který chce být svědectvím mimo jiné o totalitě, začal včera. „Letos se obohacuje o aktivní účast mladých lidí. Se studenty práv jsme například připravili rekonstrukci jednoho soudního procesu,“ přibližuje letošní program ředitel festivalu Jan Řeřicha. Rekonstrukce procesu s kulačkou Marií Švejdovou se odehraje ale až ve čtvrtek.

Dnes uspořádala studentská dobrovolná iniciativa političtívězni.cz ve spolupráci se Senátem konferenci. Tématem je výuka novodobých dějin v zemích EU. Iniciativa mapuje politické perzekuce v 50. letech 20. století přístupem „dějin viděných zdola“ - na základě očitého svědectví přímých účastníků.

0Pětidenní festival Mene Tekel přichystal na různých místech Prahy přibližně čtyřicet akcí. Některé z nich se opakují, i když téma a hosté se mění. Například promítání v kině Ponrepo, kde budou dnes představeny filmy o skautingu z minulého století, nebo rockové koncerty v klubu Vagon. Dnes v něm zahrají skupiny Garage a ECHT!.

Problematikou vyučování dějin z období komunismu se před nedávnem zabývalo také české ministerstvo školství. Učitelé dějepisu by měli dostat novou metodiku, jak o nich učit. „Zahrnovat by měla samozřejmě i setkání s pamětníky, sledování dokumentárních filmů,“ uvedl ministr školství Ondřej Liška.

V duchu ministerského záměru byla také akce festivalu Mene Tekel, která dopoledne proběhla v Městské knihovně. Promítaly se zde snímky ze soutěže ministerstva obrany Bojovníci proti totalitě pohledem dětí. Jedná se o dokumentární zpracování osudů válečných veteránů, politických vězňů a příslušníků PTP perzekuovaných komunistickým režimem očima žáků základních škol.

Součástí loga mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel je fotografie památníku obětem komunismu v kanadském Masaryktownu
Zdroj: Mene Tekel