Dobro jako inspirace k uměleckému dílu

Praha - Inspirace dobrem je název I. ročníku soutěže Společnosti Winton Train. Jedná se o akci, které se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých uměleckých škol ve věku 15 - 26 let. Soutěž byla vyhlášena v oborech fotografie, literatura, výtvarné dílo (otevřeno studentům pouze z ČR) a film (obor filmové tvorby je určen pro studenty filmových škol nejen v ČR). Termín pro odevzdání prací byl z 31. ledna 2009 prodloužen do 16. března 2009 u filmové kategorie do 30. dubna 2009. Tématem pro všechny kategorie jsou lidskost, slušnost a dobré skutky.

Soutěž by měla připomenout hrdinský čin britského humanitárního pracovníka Nicholase Wintona, který zachránil za II. světové války téměř sedm stovek židovských dětí. Cílem projektu Winton Train je inspirovat mladé lidi výjimečným skutkem Nicholase Wintona. A právě proto se studenti stávají se svými soutěžními pracemi spolutvůrci tohoto projektu. V běžném životě tak mladí lidé objevují velké či malé příběhy dobra a nechají se jimi inspirovat.

„Motivací k účasti mohou být i hodnotné ceny v podobě stáží u mediálních agentur, finanční odměny či vstupenky na Winton Train. Oceněno bude až třicet míst. Myslím si, že v době různých neonacistických tendencí by měl být skutek sira Wintona alespoň touto formou připomínán,“ uvedla v rozhovoru pro ČT24 Olga Menzelová, mluvčí projektu.  

„Na to, jakým způsobem se konkrétní soutěžící vyjádří, má jistě vliv jeho celkový rozhled, jeho chování, vlastní etické a morální hranice. Myslím si, že výsledek bude velmi zajímavý, zvláště díky účasti takto mladých lidí, neboť si omezující souvislosti méně uvědomují a tím pádem mají větší svobodu v uměleckém výrazu, v mé kategorii ve výtvarném díle. Doufám, že to nebudou jenom ilustrace situací holocaustu, ale že soutěžící najdou smysl v tom, co například představuje dnešek ve vztahu k násilí, k nacionalistickým věcem a podobně,“ doplnuje Jiří David, člen výtvarné poroty.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na koncertě v předvečer odjezdu vlaku. Z každého oboru (literatura, fotografie a výtvarné dílo) bude vybráno 30 finalistů, kteří obdrží finanční hotovost a hodnotnou věcnou cenu. Vítězové navíc získají stáž v renomované mediální společnosti a jízdenku pro 2 osoby Winton Trainem z Prahy do Londýna.

Za obor filmové tvorby porota vybere kolekci 20 nejlepších studentských filmů z celého světa. Tyto vybrané snímky budou odměněny hodnotnými věcnými cenami a finanční hotovostí. Tvůrci trojice vítězných filmů navíc získají stáž v renomované televizní společnosti a jízdu pro 2 osoby Winton Trainem z Prahy do Londýna.

Složení porot:

  • Za obor literatura to budou Marek Epstein, Jiří Stránský a Lucie Stropnická,
  • Za fotografii Bohdan Holomíček, Karel Cudlín, Nguyen Phuong Thao a Jan Šibík,
  • Za výtvarné dílo Jiří David, Erika Bornová, Kurt Gebauer a Eva Eisler.

Časový harmonogram soutěže:

vyhlášení: 11. listopadu 2008

uzávěrka pro odevzdání prací: fotografie, literatura, výtvarné dílo - 16. března 2009, film - 30. dubna 2009

vyhodnocení finalistů porotou: od 17. března do 15.dubna 2009

slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen: 31. srpna 2009

Jeden z transportů, které odvážely židovské děti z Československa.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24