Potápěči opět ve Vltavě pátrali po torzu Juditina mostu

Praha - Malý kousek dřeva, který může pomoci zlepšit poznatky o historii mostů v Praze, vyřízli dnes policejní potápěči z dřevěného kůlu u pilíře někdejšího Juditina mostu. Vyříznutý kus odevzdali k dalšímu zkoumání Národnímu památkovému ústavu, který analýzou určí, jak je materiál starý. Pod hladinou Vltavy našli dnes potápěči také ještě dva trámy a kamenné kvádry. Archeologové v tomto roce pomáhají s pátráním po stopách prvního pražského mostu už potřetí.

„Bylo by obzvlášť radostné, kdyby se zjistilo, že ten strom byl poražen dřív než v polovině 12. století,“ doufá Zdeněk Dragoun z Národního památkového ústavu, že analýza části dřevěného kůlu přinese příjemné překvapení. Takové stáří by totiž ukazovalo, že se jedná o pozůstatky původního dřevěného mostu, který předcházel tomu Juditinu, už kamennému. Ten byl postaven roku 1170.

0Juditin most byl první pražský kamenný most, který ale zničila v roce 1342 povodeň. Zachoval se z něho jeden oblouk na staroměstské straně a pozůstatky na malostranské straně, které byly objeveny při rekonstrukci Čertovky. Před povodní stál Juditin most přibližně v místech dnešního Karlova mostu. Byl ale nižší a zřejmě nevedl rovně, ale zalamoval se. Postaven byl kolem roku 1170, byl asi 514 metrů dlouhý a opíral se o dvacet pilířů.

Dřevo z konce 12. století

Potápěči už dříve našli rošt z dubového dřeva, na kterém údajně stály základní kameny jednoho z pilířů Juditina mostu. Kousek z jednoho kůlu, kterých je kolem pilíře zaraženo šest nebo sedm, podrobili archeologové nedávno analýze.

Dosavadní výsledky odkazují na souvislost s Juditiným mostem. Podle Dragouna poslední letokruh dřeva ukazuje na rok 1190. Není ale jisté, jaký byl účel kůlů - zda šlo o opravu nebo dodatečný ledolam.

Mapování je předvoj výzkumu, potápěče baví

Dnešní průzkumná „podvodní“ akce nebyla první, kterou se archeologové snažili zmapovat původní rozmístění pilířů Juditina mostu. „Celou tuhle etapu bereme jako zjišťovací, ověřovací, jaká je ta situace, co kde je a může být. Představujeme si to tak, že bychom udělali nějaký plán, projekt na komplexní, opravdový výzkum, který by samozřejmě vyžadoval čas, peníze a součinnost,“ uvedl Dragoun. Lodní doprava totiž torzu mostu příliš nesvědčí.

Při prozkoumávání Národnímu památkovému ústavu velmi pomáhají potápěči z oddílu pražské poříční policie, kteří archeologické průzkumy spojili s povinným cvičením. „Rádi něco hledáme pro památkáře, je to tajemná a hezká práce,“ nenamítají policisté vůbec nic proti spolupráci, naopak ji vítají jako zpestření.