Český stát Umučení světice kupovat nebude

Praha - Kvůli finanční krizi upustil český stát od úmyslu zakoupit v březnové aukci středověký obraz, který odborníci připisují okruhu Mistra Třeboňského oltáře. Menší deskový obraz Umučení světice pochází ze slavné Waldesovy sbírky a jeho vyvolávací cena bude 10,5 milionu korun. Podle odborníků jde o mimořádné dílo, ministerstvo kultury však informovalo, že na něj prý peníze nemá.

„Důvodem jsou úsporná opatření i to, že v minulém roce se na výkupy uměleckých děl vynaložily velké peníze,“ řekl mluvčí ministerstva Jan Cieslar. Loni se nakupovaly například předměty ze sbírek Lichtenštejnů či část restituované sbírky umění Emila Freunda zabavené nacisty a později vlastněné českým státem. Tyto nákupy byly celkem v hodnotě desítek milionů korun.

Mistr Třeboňského oltáře byl patrně nejvýznamnějším malířem gotické deskové malby v Čechách. Národní galerie v Praze (NG) má rozsáhlou sbírku středověkého díla včetně Třeboňského oltáře. Přesto je současná dražba výjimečnou příležitostí získat významné bohemikum. 

Majitel obrazu George Waldes obraz nyní prý na přání otce nabízí na pražské aukci. Podle informací již před několika lety dílo nabízel za stejnou cenu jako nyní Národní galerii.

Galerista, který bude obraz prodávat, jeho odhadní cenu stanovuje na 12 až 15 milionů korun, vyvolávat jej bude za 10,5 milionu korun. Aukční přirážka, která se v Česku pohybuje mezi 15 a 20 procenty, v tomto případě zahrnuje i devítiprocentní dovozní daň ze Spojených států a je stanovena na 23 procent.

V českém prostředí platí zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, podle nějž předměty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k trvalému vývozu. I podle zákona o veřejných dražbách lze sakrální předměty dražit jen v případě, jsou-li opatřeny osvědčením k trvalému vývozu.

Jiří Rybář, jednatel společnosti 1. Art Consulting Brno - Praha, která bude dílo 25. března dražit, ale říká, že se na toto dílo zákon o prodeji a vývozu uměleckých děl nevztahuje. „Dílo bylo z USA dovezeno ve zvláštním režimu, podobně jako když se půjčuje na výstavu. Galerie složila kauci, když se dílo neprodá, vrátí se zpět do USA,“ řekl. Podle pracovníků Národního památkového ústavu je ale rozdíl mezi zápůjčkou kvůli výstavě a prodejem. Podle památkářů by dílo certifikát o povolení k trvalému vývozu mělo mít.