Některé církevní památky na Plzeňsku budou zase jako nové

Plzeň - Plzeňský kraj patří k regionům, kde je nejvíce chátrajících církevních památek. Na záchranu některých z nich nyní vyčlenily tzv. norské fondy třicet milionů korun. Obnovy vybraných sakrálních památek v kraji administrativně zastřešuje sdružení Český západ. Původně žádalo dotaci pro devatenáct projektů, podporu ale získalo nakonec jen pět z nich. I takový počet ale považují plzeňští za nemalou pomoc. Sami by potřebné prostředky jen těžko sháněli.

Peníze pocházejí z Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska. Prioritou těchto mechanismů, za nimiž stojí dotační programy Islandu, Lichtenštejnska a Norska, je uchování evropského kulturního dědictví (viz rámeček). O dotační program ale nemůže usilovat každý, například v případě památek o něj mohou žádat jen takové památky, které nejsou v dezolátním stavu a které mají jasnou vizi svého využití v budoucnu.

Především druhou podmínku mnoho ze západočeských projektů nesplňovalo, byly proto z dotačního programu vyřazeny. Sdružení Český západ se nyní snaží najít jiné možnosti financování potřebných oprav. Pět úspěšných projektů by mělo být dokončeno do dvou let.

Pět „vyvolených“

Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti se dočká nové střechy, fasády a vnitřních omítek. Opravený kostel bude sloužit jako kulturní a duchovní centrum. Stejné plány mají radní i se Santiniho kaplí v Ostrově u Stříbra, která projde celkovou rekonstrukcí, zrestaurovány budou i vzácné fresky v interiéru.

Největší porci si z dotací ukrojí radnice ve Stříbře - opraví věž kostela a jižní křídlo minoritského kláštera. Poslední památkou, na kterou se usmálo štěstí v podobě dotace, jsou barokní kostelní varhany v obci Úterý.

V roce 2004 došlo k rozšíření nejen Evropské unie, ale i Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pro Island, Lichtenštejnsko a Norsko (členové EHP, ale ne EU) to znamenalo výhodu přístupu na jednotný vnitřní trh, větší o deset nových členských zemí. Na oplátku se tyto tři země zavázaly založit dva finanční mechanismy (Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska). Jejich cílem je finanční pomoc deseti členským nováčkům a také Španělsku, Portugalsku a Řecku, přičemž jednou z hlavních priorit je uchování evropského kulturního dědictví.

Santiniho kaple v Ostrově u Stříbra
Santiniho kaple v Ostrově u Stříbra