Z očí do očí o umění s umělci

Praha - Galerie hlavního města Prahy připravila zajímavý umělecký projekt s názvem Z očí do očí. V pravidelném diskusním pořadu budou jednou za měsíc se současnými výtvarnými umělci hovořit kurátoři galerie. Program naváže na předcházející diskusní odpoledne, která původně probíhala v čítárně Domu u Zlatého prstenu. V prvním setkání 4. března představí kurátorka Olga Malá výtvarníka Tomáše Císařovského. Z očí do očí se bude konat v salonku Týnské literární kavárny, začátek je v 18 hodin.

Tomáš Císařovský patří k výrazným figurálním koloristickým malířům střední generace, kteří na konci osmdesátých let uvedli na českou scénu postmodernu. Od devadesátých let patří k umělcům, jejichž dílo je respektováno a kurátorsky sledováno, je zván na mezinárodní přehlídky i samostatné prezentace v zahraničí. Velký ohlas vzbudil jeho cyklus portrétů českých potomků šlechticů nazvaný Bez koní, který nebyl k portrétovaným nijak milosrdný, přesto skončil v jejich soukromých sbírkách. Podobně pracoval s fenoménem návštěvníků uměleckých vernisáží.

Od figurální malby se po návštěvě Peru dostal rovněž i k téměř romantické krajinné tvorbě. V poslední době pracuje na ohlédnutí se do padesátých let minulého století, doby tvrdého komunistického režimu, jenž poznal jen jako dítě, k výjevům obyčejného života i pátrání po detailech ze života mocných. Průběžně se věnuje také kresebné a grafické tvorbě.

Hájek
Hájek