Strahovská knihovna má Katalog iluminovaných rukopisů

Praha - Strahovská knihovna, jejíž sbírka představuje jeden z nejcennějších knižních souborů ve střední Evropě, dostává historicky poprvé svůj Katalog iluminovaných rukopisů. Autory jsou Pavel Brodský a Jan Pařez. Knihu vydává Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, Strahovskou knihovnou. Publikace zpřístupňuje odborné veřejnosti i širokému okruhu zájemců veškeré rukopisy ze strahovských sbírek z období zhruba od 9. do 1. poloviny 17. století, které obsahují výtvarné projevy. Katalog, který je zpracován na základě mezioborové spolupráce, obsahuje 234 barevných ilustrací.

„Jedná se v podstatě o knižní klenot v Česku. Zatímco ve světě jsou podobné katalogy běžné, u nás vychází v pořadí teprve druhý. Celá rukopisná sbírka má 250 000 kusů, což je jedna z největších sbírek v republice, ne-li ve střední Evropě. Samozřejmě, ne všechny jsou iluminované a ilustrované. Ty, které mají jakýsi výtvarný prvek, jsou do katalogu zařazeny. Katalog byl vytvořen především pro badatele a jejich práci. Publikaci je možné zakoupit u nás v klášteře a předpokládám, že bude k dostání i v prodejnách nakladatelství Akademie věd,“ informoval Evermod Gejza Šidlovský, ředitel knihovny Strahovského kláštera.

Ve speciální tresorové místnosti se uchovává cca 4 500 svazků, protože jde o jeden z nejcennějších knižních souborů nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Premonstrátská Strahovská knihovna je zapojena do mnoha veřejných, odborných a vědeckých projektů a programů a spolupracuje s řadou vědeckých institucí.

Vydáním „Katalogu iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny“ je veřejnosti předkládáno dílo, kterého vznik iniciovala Komise pro soupis a studium rukopisů a jehož zpracování se ujal Pavel Brodský z MÚA AV ČR ve spolupráci s Janem Pařezem, kurátorem rukopisné sbírky SK. Projekt podpořila finančně Grantová agentura ČR.

Prezentace knihy

proběhne dne 6. března 2009 od 17 hodin ve Filosofickém sále Strahovské knihovny. Při této příležitosti promluví strahovský opat Michael Pojezdný, OPraem., předseda Komise pro soupis a studium rukopisů prof. Ivan Hlaváček, ředitel Strahovské knihovny Evermod G. Šidlovský, OPraem. a autoři. Prezentaci doprovodí provedením renesančních polyfonních skladeb hudební soubor Ignitus.

Iluminace je výtvarný, barevný obraz ve středověkých rukopisech, a také barevné iniciály. Člověk, který kreslí iluminace je iluminátor. Nejdříve autor napsal rukopis, jenž se potom dostal do rukou iluminátorovi.