Národní galerie zaznamenala úspěšný nákup

Praha - Národní galerie obohatila své sbírky o díla Karla Škréty, Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera a zástupce benátského a holandského barokního umění. Kolekci devíti děl, za kterou český stát zaplatil 27,3 milionu korun, již mohou vidět návštěvníci Šternberského a Schwarzenberského paláce. Díla pocházejí ze sbírky Antonína Isidora Lobkowicze (1775 až 1819).

Nejstarším obrazem z kolekce je Madona s kosatcem z druhé poloviny 16. století, napodobující styl Albrechta Dürera. „Předpokládá se, že malba má vazbu na pražské dvorské umění v době Rudolfa II., který byl vášnivým sběratelem prací velkého německého mistra,“ uvedla mluvčí NG Petra Jungwirthová. 

Benátské umění pozdního baroka reprezentuje Nanebevzetí P. Marie od vlivného Sebastiana Ricciho. Jinou polohu benátského malířství zastupuje šerosvitný Sv. Šebestián Antonia Zanchiho. Skupinu děl starého evropského umění doplňují dvě malby holandských mistrů 17. století. Holandská krajina s řekou se připisuje synovi slavného krajináře Esaiase van de Velde. Ukázkou žánrové malby jsou Karbaníci, signovaný obraz Pietera Hermanszoona Verelsta. Jedná se o jediné dílo tohoto autora v českých sbírkách.

Galerie si velmi cení získaných maleb českého baroka. Dvě díla Karla Škréty, Narození sv. Václava a Sv. Martin se dělí o plášť se žebrákem, náležejí k nezastupitelným článkům tvorby tohoto zakladatele novodobé domácí malířské tradice, uvedl ředitel Sbírky starého umění NG Vít Vlnas.

Vlastní portrét zvaný Lobkovický je prvním a nejproslulejším z dochovaných autoportrétů slavného Petra Brandla. Vznik obrazu se klade do období kolem roku 1697, kdy umělec působil ve službách hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka. Komorní krajinářské dílo významného malíře Václava Vavřince Reinera Krajina s rybáři má dochovaný protějšek v muzeu v Hannoveru. NG současným nákupem získává vůbec první malbu krajiny od tohoto tvůrce.

Na nákup děl poskytlo 13 milionů ministerstvo kultury a 14 milionů ministerstvo financí. „Peníze z našeho ministerstva šly z programu ISO (Integrovaný systém ochrany), a i vzhledem k současné finanční krizi jsou tak vyčerpané pro celý letošní rok,“ informoval mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.

Jeden z autoportrétů barokního malíře
Zdroj: NG