Česká fotografie oživuje naši paměť

Příbram - V příbramské Galerii Františka Drtikola dnes byla otevřena výstava Paměť české fotografie. Reprezentativní soubor více než 200 převážně černobílých snímků mapuje charakteristické jevy života 20. století. Expozice má podle kurátora výstavy Josefa Mouchy u diváka především vyvolat vzpomínky na vlastní zkušenosti. Potrvá do 26. dubna.

„Spíše než o konstrukci, jíž se nevyhnutelně stávají dějiny, jde o spontánní zážitky fotografujících,“ uvedl kurátor.

V časovém záběru výstavy hrají podle galeristky Hany Ročňákové roli dvě zlomová data. Prvním je rok 1918, kdy se zúročily snahy obrozenců 19. století a český národ vytvořil suverénní stát. Druhým mezníkem je vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Mezi třicítkou autorů nechybí mimo jiné František Drtikol, Josef Sudek, Ladislav Sitenský, Zdeněk Tmej, Jindřich Štreit, Josef Koudelka, Dana Kyndrová a Bohdan Holomíček.

Expozice je rozdělena do šesti tematických skupin. První z nich, nazvaná Podoby sebevědomí, představuje osobnosti i zdánlivě bezejmenné lidi, kteří reprezentují ideální, skutečnou či dokonce skrytou podobu obyvatel českých zemí. Skupina nazvaná Zlom epochy přibližuje fotografické cykly spjaté s druhou světovou válkou. Kapitola Reminiscence se dotýká staletého soužití židovského a českého národa. Skupina Terény domova dokládá, že národní identitu lidé stále spojují s místem, kde žijí. Nejobsáhlejším oddílem jsou Obrazy existence, které ukazují každodenní život. Epilog Monoskopy pak symbolicky znázorňuje současný svět.

Josef Koudelka: Invaze 68
Josef Koudelka: Invaze 68