Recenze: Pavel Korbička - Lokální osvětlení

Pavel Korbička září v Sokolově, a když jen trochu pomůžete, tak ožívá a tančí, jeho světla čarují v krásné výstavní prostoře Kostela sv. Antonína z Padovy. Světelné instalace, které Pavel Korbička dovezl z Brna do Sokolova, proměnily zcela charakter a význam atypické výstavní prostory v bývalé církevní stavbě. Posvátná a přitom veselá a dynamická atmosféra této výstavy je podpořena světelnými podmínkami v chrámu.

V přítmí vyzařuje šest velkých polykarbonátových objektů barevné světlo vložených neonových zdrojů, které lámáno přes rastr použitých ploch se násobí, odráží, soupeří a čeká. Čeká na návštěvníka-diváka, který pohybem očí vyzařované světlo rozpohybuje a doslova roztančí kaleidoskopickou orgii barev, kterou může vnímat jen on sám.

Nekonečná změna a proměnlivost, ke které zde dochází, násobí další libé divákovy pocity směrem k odpoutání se od dosavadní zkušenosti s daným prostorem a navíc jejich intenzivní prožívání i od předjarní šedi okolního města. Čím více času divák do návštěvy investuje, tím více podivuhodných světelných, tvarových a barevných kombinací nachází a tím více si jich spoluvytváří. Invaze do stávajících významových a ustálených podmínek výstavního prostoru se Korbičkovi více než povedla.

Přestože Korbička s podobnou koncepcí a materiály byl už na řadě míst, dodal výstavě vznosný vysoký prostor kostela i jeho příjemný a přitom posvátný genius loci zcela nové, nečekané dimenze. Je to, při stejném vkladu, zcela jiná výstava. Navíc doporučuji návštěvníkům pohled z kůru či od varhan, který pracuje opět s jinými pohledovými podmínkami. A po setmění, což už bude jen krátkou dobu, vzniká naprosto nečekaný efekt světelného kotle, do kterého je možno se nořit pomalou chůzí, vcházejíc z  podesty před kostelem. Paprsky barevného světla se mění v lákavou hmotu, která díky přepestrému spektru nabízí vzrušující a přitom veselý zážitek, který je možno prodlužovat dle potřeby.

Vernisáž byla doprovázena varhanním koncertem Petra Rojíka. Mnoho návštěvníků si dopřálo kumulovaný hudebně-vizuální estetický zážitek. Byla to jedna z kouzelných chvil, které se nemohou opakovat.

Výstavy v kostele sv.Antonína z Padovy, Sokolov, otevřeno denně od 10:00 do 18:00 mimo pondělí, do konce března t.r.