Design Cabinet CZ otevírá cestu mladým designerům

Praha - Design Cabinet CZ upozorňuje, že vítěz soutěže DESIGN CONTEST 2009 v aplikaci materiálu LG HI-MACS® bude vyhlášen letos v Miláně! Letošního mezinárodního klání, které proběhne 22. 04. 2009 - 27. 04. se zúčastní národní vítězové z Belgie, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Norska, Rakouska, Slovenské republiky, Srbska, Španělska, Švédska a Velké Británie. Vítěze určí mezinárodní porota. Kromě toho Design Cabinet CZ vyhlásil dvě nové mezinárodní soutěže, které mají prestižní postavení a zajímavou podporu.

1. Design ZeroNine - European Design Award  for a Sustainable Present, kterou vypisuje European Economic and Social Committee (EESC)/ Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC), jejímž výsledkem má být inovativní designérský produkt - dárkový předmět, který bude používat prezident, viceprezident a členové komise EECS při oficiálních návštěvách nebo jiných podobných přiležitostech. Termín odevzdání přihlášek: 15. srpen 2009

2.2009 Taiwan International Design Competition „Restore“ Cílem soutěže je podpořit mladé designéry a obrátit jejich pozornost a kreativitu k návrhům přispívajícím k obnově kvalitního života. Soutěží se v kategoriích produktový  design, vizuální design a digitální animace. Termíny registrace: do 20. 4. 2009.

Design Cabinet CZ

byl založen v březnu 2008. Navazuje na některé činnosti bývalého Design centra ČR (založeno 1991, zrušeno 2007). Autorkou loga Design Cabinetu CZ je Barbora Solperová, studio Titty. Po zrušení sedmnáctiletého Design centra ČR a jeho dvou pracovišť s galeriemi se v České republice ztratila platforma, na které by se scházeli a potkávali designéři, podnikatelé a zájemci o design z řad odborné i laické veřejnosti. Zmizel tak i zdroj erudovaných informací pro veřejnost, média a různé instituce, zaniklo místo, kde se mohli vzdělávat a vystavovat své práce designéři, sdružení, spolky, skupiny nebo firmy pod odborným kurátorstvím a za pomoci týmu vzdělaných expertů.

Design Cabinet CZ usiluje o částečnou nabídku těchto ztracených služeb. Opírá se o nestátní a soukromé zdroje a usiluje o získání všech dostupných forem financování.

Design Cabinet CZ - pozvánka
Design Cabinet CZ - pozvánka