Do Berlína přijel Archiczech

Berlín - V Berlíně začal 26. března největší architektonický výstavní projekt za poslední půlstoletí. Soubor výstav, filmových projekcí a přednášek představuje pod názvem Archiczech českou architekturu. Cílem je seznámit německé zájemce o architekturu, odborné i laické, se současnými českými architektonickými trendy i s jejich vývojem. Archiczech potrvá do 7. května, představuje se ve třech galerijních prostorech a do všech je vstup zdarma.

Výjimečnost je v Německu v současné době v kurzu. K nedávným německým architektonickým projektům patří například byt na střeše bunkru z druhé světové války nebo bazén uprostřed řeky. „Podle mého názoru najdeme v Německu netradičnější nebo originálnější architekturu než u nás. Je to dáno i finanční vyspělostí země,“ domnívá se organizátor projetku Archiczech a ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta.

Za pravdu jeho slovům dává i Archiczech. Češi v Berlíně prezentují spíše klasické zakázky. Českou architekturu představují v pěti výstavách, aby byl pohled na ni co nejcelistvější:

New Face of Prague přibližuje architektonické dění v Praze po roce 1990. Přes padesát projektů z posledních dvaceti let zachycuje, jak se mění tvář českého hlavního města. Návštěvníkům výstavy představuje ty nejznámější realizace (Tančící dům, Zlatý anděl, Oranžérie na Pražském hradě) i ty méně známé, ale ne méně ojedinělé nebo významné.

Cyklus Intercity Berlin-Praha seznamuje veřejnost každý rok s tvorbou osmi mladých pražských umělců a jejich berlínských vrstevníků. Letošní rok je věnován právě architektuře. „Rozmanitost témat i technická řešení ukazují, že jsme se ocitli v nové epoše architektury,“ domnívá se kurátorka výstavy Intercity Berlin-Praha Jeanette Merkerová. S dalšími dvěma kurátory tohoto projektu - Danem Mertou a Josefem Vomáčkou, který mimo jiné pravidelně přispívá svými recenzemi do naší kulturní rubriky - se mohou zájemci účastnit také dvoudenní exkurze za pražskou architekturou.

Tvorba dvojice Věry a Vladimíra Machoninových je představována přímo v budově, kterou tato dvojice realizovala - v budově českého velvyslanectví v Berlíně. To je zachovalým vzorkem české architektury 70. let, Machoninovi jsou také například autory pražského obchodního domu Kotva, Domu bytové kultury nebo karlovarského hotelu Thermal. „České velvyslanectví je samo o sobě výstavním objektem,“ objasnil tiskový atašé berlínské ambasády Michal Bucháček, co vedlo k volbě výstavního místa, „kromě dvou expozic si mohou návštěvníci prohlédnout ještě jeho reprezentativní prostory.“

Pod zaštiťujícím názvem Zelená architektura jsou k vidění zemáky, dřeváky nebo slamáky, jak se v hantýrce architektů říká ekologickým, nízkoenergetickým nebo tzv. pasivním domům. Jejím cílem je seznámit zájemce s různými aspekty architektury, která je šetrná k přírodě. Obliba nízkoenergetického a ekologického stavění je v České republice stále větší.

Za výstavou Generace + stojí CCEA (Centre for Central European Architecture). Je souhrnem projektů Generace 30+, 40+ a 50+, které ukazovaly architekturu v těsném sepětí s jejími autory, neškatulkovaných na základě formální příslušnosti nebo místa působení, ale jen podle věku. Návštěvníci se mohou s architekty seznámit na panelech v životní velikosti, na jejichž druhé straně jsou uvedeny informace o tvorbě daného architekta. Přední čeští architekti a teoretici (Dan Merta, Eva Jiřičná, Petr Kratochvíl) budou také na Archiczechu o vývoji české architektury v kontextu evropského vývoje přednášet.

Dům Eggo ateliéru A69
Dům Eggo ateliéru A69
Více fotek
  • Dům Eggo ateliéru A69 autor: Ester Havlová, zdroj: www.atlerier69.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/766/76504.jpg
  • Intercity: Berlin-Praha zdroj: Galerie kritiků http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/484/48342.jpg
  • České velvyslanectví v Berlíně autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/766/76543.jpg
  • Zelená architektura autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/512/51186.jpg
  • Generace + zdroj: www.ccea.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/766/76501.jpg