Zpoza sametové opony vykukují v USA české umělkyně

Washington, D.C. - V Muzeu americké university (American University Museum) v Katzen Arts Center, prestižní americké galerii současného umění ve Washingtonu, D.C., se od 3. 4. do 18. 5. 2009 koná výstava sedmi současných českých umělkyň nazvaná Behind the Velvet Curtain. K výstavě, kterou organizuje Česká ambasáda ve Washingtonu, vychází i katalog, v němž jsou představeny práce vystavujících umělkyň a publikován text kurátorky výstavy Martiny Pachmanové.

Katalog vydává Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. U příležitosti otevření výstavy se v Katzen Center bude konat několik doprovodných akcí. Partnery projektu jsou Galerie Jiří Švestka, The Friends of the National Museum of Women in the Arts a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Expozice představuje sedm významných českých umělkyň, které se prostřednictvím různých médií (videa, instalace, fotografie, plastiky) dotýkají různých aspektů moci, a to ve vztahu k genderu či sexuální a etnické identitě v soukromém i veřejném prostoru. Název výstavy Behind the Velvet Curtain / Za sametovou oponou parafrázuje jednak nechvalně proslulou železnou oponu, která neprodyšně uzavírala země bývalého sovětského bloku před kontakty s okolním světem, a zároveň odkazuje k často používanému přízvisku politických změn v bývalém Československu v roce 1989 jako k sametové revoluci.

Obě slova „samet“ a „opona“ jsou však většinou používána daleko méně metaforickým způsobem; jsou to měkké látky, často používané pro dámské toalety nebo čalounění a v interiérech. Pojem „curtain“ navíc v angličtině znamená nejen oponu, ale také záclonu či závěs, a nese tak v sobě daleko silnější konotace k prostředí domácnosti. Obě slova odkazují ke sféře, která byla tradičně připisována ženám a „femininnímu“ - ke sféře intimity, domácnosti, erotiky, sexuality a fantazie, ale také péče a luxusu. A právě do tohoto kontextu je zarámována koncepce výstavy.

Behind the Velvet Curtain / Za sametovou oponou - vystavující umělkyně:

Milena Dopitová, Erika Bornová, Kateřina Vincourová, Lenka Klodová, Michaela Thelenová, Zdena Kolečková, Alena Kotzmannová.

Kurátorka: Martina Pachmanová (ve spolupráci s Janou Tichou).

Lenka Klodová / Pojmenuj mě nově
Lenka Klodová / Pojmenuj mě nově
Více fotek
  • Lenka Klodová / Pojmenuj mě nově zdroj: Hunst Kastner http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/772/77198.jpg
  • Kateřina Vincourová zdroj: Kateřina Vincourová http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/772/77200.jpg